Marokko - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Marokko.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått følgende på Relevé de notes du Baccalauréat:

Matematikk R1

Matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linje Sciences Experimentales

Matematikk R1 og R2

Matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linje Sciences Mathématiques

Fysikk 1

Fysikk (sciences physiques eller physique-chimie) med karakteren 10 eller bedre fra linje Sciences Experimentales

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes hvis du har matematikk på Relevé de notes du Baccalauréat fra linjene Sciences Mathématiques, Sciences Experimentales eller Sciences économiques et gestion med karakter 10 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes hvis du har matematikk på Relevé de notes du Baccalauréat fra linjene Sciences Mathématiques, Sciences Experimentales eller Sciences économiques et gestion med karakter 10 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes hvis du har matematikk på Relevé de notes du Baccalauréat fra linje Sciences Mathématiques med karakter 13 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 13:37 - Sist endret 6. jan. 2021 12:08