Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått en av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. 

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke kravet i norsk med: 

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

  • har fullført universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur, der faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet

  • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

Publisert 6. jan. 2016 20:36 - Sist endret 4. feb. 2019 13:19