Mexico - krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er viktig at du laster opp riktig informasjon.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått en av følgende prøver:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

  • Norskprøven fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) med minst B2 eller C1 på alle fire delprøver

  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) med resultat "Bestått" på begge prøver. Har du tatt den skriftlige testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før 2009, må du ha minst 500 poeng.

Du kan ikke kombinere deler av en test med deler av en annen. Du kan f.eks. ikke ta skriftlig Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) og så ta den muntlige delen av Norskprøven til Kompetanse Norge eller omvendt. Du må ta enten hele Norskprøven og få B2 på alle 4 delprøvene, eller både skriftlig og muntlig Test i norsk - høyere nivå.

 

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke kravet i norsk med: 

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon og gir saksbehandler tilgang til å verifisere testen der det er nødvendig.

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

  • har en påbegynt eller fullført universitetsgrad i engelsk språk og litteratur, der engelsk har et omfang på minst 60 ECTS eller tilsvarende. 

  • har fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad

Publisert 6. jan. 2016 20:36 - Sist endret 22. apr. 2021 11:56