Moldova - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Moldova. Tabellen gjelder for søkere med 12-årig grunn- og videregående skole. Dersom du har 11-årig grunn- og videregående skole, må du dokumentere samme antall timer i løpet av år 10 og 11.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Til sammen minst 375 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12

Fysikk 1

Til sammen minst 250 skoletimer fysikk i år 10, 11 og 12

Kjemi 1

Til sammen minst 250 skoletimer kjemi i år 10, 11 og 12

Biologi 1

Til sammen minst 250 skoletimer biologi i år 10, 11 og 12

Informasjonsteknologi 1

Til sammen minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i år 10, 11 og 12

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10, 11 og 12 (eller 10 og 11 hvis du har 11-årig skolegang), og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med moldovsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har 6,30 eller bedre i matematikk (hvis du har flere karakterer i matematikk, må du ha minst 6,30 i snitt) eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din moldovske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med moldovsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har 8,80 eller bedre i matematikk (hvis du har flere karakterer i matematikk, må du ha minst 8,80 i snitt) eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din moldovske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med moldovsk videregående utdanning hvis du har minst 560 skoletimer matematikk i år 10, 11 og 12 (eller 10 og 11 hvis du har 11-årig skolegang) med minimum karakteren 6,30 eller bedre. Dersom du har flere karakterer i matematikk, må du ha minst 6,30 i snitt. 

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 22. jan. 2013 10:08 - Sist endret 28. jan. 2021 16:49