Mongolia - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Mangler du 2 års universitetsutdanning?

Har du fullført videregående utdanning til og med 2016, og ikke har fullført 2 års høyere utdanning fra Mongolia, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 2 skoleår. Fagene er:

 • Norsk (393 timer)
 • Engelsk (140 timer)
 • Samfunnsfag (84 timer)
 • Historie (140 timer)
 • Matematikk (224 timer)
 • Naturfag (140 timer)
 • 3 valgfrie programfag (til sammen 420 timer)*.

*Hvis du kan dokumentere minst ett semester med høyere utdanning, trenger du bare 2 valgfrie programfag (til sammen 280 timer).

Du kan få dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning.

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

 Norsk

Er ikke dekket

 Historie

Er ikke dekket

 Samfunnsfag

Er ikke dekket

 Engelsk

Er ikke dekket

 Matematikk

Matematikk på vitnemålet

 Naturfag

To av fagene fysikk, kjemi eller biologi på vitnemålet
A

Hvis ingen av fagene over er dekket, må du ta alle studiekompetansefagene.

B

Hvis ett av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker.

C

Hvis to eller flere av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker, og i tillegg ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar må være minst 1260 timer.

Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Mangler du 1 års universitetsutdanning?

Har du fullført videregående utdanning etter 2016, og ikke har fullført 1 års høyere utdanning fra Mongolia, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

 • Norsk (393 timer)
 • Engelsk (140 timer)
 • Samfunnsfag (84 timer)
 • Historie (140 timer)
 • Matematikk (224 timer)
 • Naturfag (140 timer)

Du kan få dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning.

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

 Norsk

Er ikke dekket

 Historie

Er ikke dekket

 Samfunnsfag

Er ikke dekket

 Engelsk

Er ikke dekket

 Matematikk

Matematikk på vitnemålet

 Naturfag

To av fagene fysikk, kjemi eller biologi på vitnemålet
A

Hvis ingen av fagene over er dekket, må du ta alle studiekompetansefagene.

B

Hvis ett av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker.

C

Hvis to eller flere av fagene over er dekket, må du ta fagene du ikke dekker, og i tillegg ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar må være minst 840 timer. ​

Karakterene du får i disse fagene vil også telle i poengberegningen.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

  Publisert 24. jan. 2013 16:46 - Sist endret 28. jan. 2021 11:25