Mongolia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 eller 2 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din mongolsk videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt fra videregående (Dund bolovsrolyn ünemlech /Buren Dund bolovsrolyn ünemlech). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Mongolia Norge Mongolia Norge Mongolia Norge Mongolia Norge
3,00-3,09 2,00 3,60-3,69 3,20 4,20-4,29 4,40 4,80-4,89 5,60
3,10-3,19 2,20 3,70-3,79 3,40

4,30-4,39

4,60 4,90-4,99 5,80
3,20-3,29 2,40 3,80-3,89 3,60 4,40-4,49 4,80 5,00 6,00
3,30-3,39 2,60 3,90-3,99 3,80 4,50-4,59 5,00    
3,40-3,49 2,80 4,00-4,09 4,00

4,60-4,69

5,20    
3,50-3,59 3,00 4,10-4,19 4,20 4,70-4,79 5,40    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Omregningstabellen gjelder for deg som har vitnemål fra videregående skole med karakterskalaen 1-5, der 3 er laveste ståkarakter og 5 er toppkarakter. Har du vitnemål med en annen karakterskala, blir du ikke poengberegnet, men du får en individuell vurdering.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for mongolsk eller lokale språk tatt på videregående skole i Mongolia. Du heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. 

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

 Matematikk på avgangsvitnemålet

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Mongolia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført 2 års høyere utdanning de 2 første årene etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 24. jan. 2013 16:46 - Sist endret 17. nov. 2020 09:05