Montenegro - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Montenegro.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

matematikk alle 4 årene på allmennfaglig linje

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Montenegro hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Montenegro. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Montenegro hvis du enten:

  • matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Montenegro. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Montenegro.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk

Publisert 22. jan. 2013 11:08 - Sist endret 6. jan. 2021 10:35