Nederland - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført følgende utdanning

  • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), eller
  • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) og 1 års Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk.

 

Publisert 22. jan. 2013 11:26 - Sist endret 7. des. 2017 11:29