Nederland - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du har HAVO og mangler 1 års HBO

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra vitnemålet fra HAVO. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter 

x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Vitnemål fra VWO

Vitnemål fra VWO fra og med 2010

Regn gjennomsnittet av følgende karakterer (eindcijfers) på karakterutskriften (cijferlijst):

  • Fag fra fellesdelen (vakken van het gemeenschappelijk deel)
  • Kombinasjonskarakteren (combinatiecjifer)
  • Fag fra profildelen (vakken van het profildeel)
  • Fag fra den frie delen (vakken van het vrije deel)

Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.  

Vitnemål fra VWO til og med 2009

Regn gjennomsnittet av karakterene (eindcijfers) som står på karakterutskriften (cijferlijst). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. 

Omregningstabell for VWO

Nederland Norge Nederland Norge Nederland Norge Nederland Norge
under 6,00 2,00 6,80-6,89 4,63 7,70-7,79 5,83 8,60-8,69 5,92
6,00-6,09 2,04 6,90-6,99 4,88 7,80-7,89 5,84 8,70-8,79 5,93
6,10-6,19 2,55 7,00-7,09 5,15 7,90-7,99 5,85 8,80-8,89 5,94
6,20-6,29 3,05 7,10-7,19 5,46 8,00-8,09 5,86 8,90-8,99 5,95
6,30-6,39 3,29 7,20-7,29 5,78 8,10-8,19 5,87 9,00-9,09 5,96
6,40-6,49 3,57 7,30-7,39 5,79 8,20-8,29 5,88 9,10-9,19 5,97
6,50-6,59 3,85 7,40-7,49 5,80 8,30-8,39 5,89 9,20-9,29 5,98
6,60-6,69 4,12 7,50-7,59 5,81 8,40-8,49 5,90 9,30-10,00

6,00

6,70-6,79 4,37 7,60-7,69 5,82 8,50-8,59 5,91    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Dienst Uitvoering Onderwijs

Vitnemål fra HAVO

Vitnemål fra HAVO fra og med 2009

Regn gjennomsnittet av følgende karakterer (eindcijfers) på karakterutskriften (cijferlijst):

  • Fag fra fellesdelen (vakken van het gemeenschappelijk deel)
  • Kombinasjonskarakteren (combinatiecjifer)
  • Fag fra profildelen (vakken van het profildeel)
  • Fag fra den frie delen (vakken van het vrije deel)

Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.  

Vitnemål fra HAVO til og med 2008

Regn gjennomsnittet av karakterene (eindcijfers) som står på karakterutskriften (cijferlijst). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. 

Omregningstabell for HAVO

Nederland Norge Nederland Norge Nederland Norge
under 6,00 2,00 6,90-6,99 5,57 7,90-7,99 5,90
6,00-6,09 2,04 7,00-7,09 5,73 8,00-8,09 5,92
6,10-6,19 2,79 7,10-7,19 5,75 8,10-8,19 5,94
6,20-6,29 3,11 7,20-7,29 5,77 8,20-8,29 5,96
6,30-6,39 3,48 7,30-7,39 5,79 8,30-8,29 5,98
6,40-6,49 3,90 7,40-7,49 5,81 8,40-10,00 6,00
6,50-6,59 4,33 7,50-7,59 5,83    
6,60-6,69 4,74 7,60-7,69 5,84    
6,70-6,79 5,07 7,70-7,79 5,86    
6,80-6,89 5,34 7,80-7,89 5,88    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Dienst Uitvoering Onderwijs

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for nederlandsk eller lokale språk tatt på videregående skole i Nederland. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Språk- og realfagspoeng for VWO

For deg som fullførte videregående skole fra og med 2010

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1 og R2  Wiskunde B 1,5 poeng
Matematikk R1 og R2 Wiskunde B og D 1,5 poeng
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A 1,0 poeng
Matematikk S1 Wiskunde C 0,5 poeng
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde 1,5 poeng
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde  1,0 poeng
Biologi 1 og biologi 2 Biologie  1,0 poeng
Fremmedspråk 3. fremmedspråk 0,5 poeng

 

For deg som fullførte videregående skole 1998-2009

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1 og R2  Wiskunde B1,2 1,5 poeng
Matematikk R1 og R2 Wiskunde B1 1,5 poeng
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A1,2 1,0 poeng
Matematikk S1 Wiskunde A1 0,5 poeng
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde 1,2 1,5 poeng
Fysikk 1 Natuurkunde 1 0,5 poeng
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde 1,2 1,0 poeng
Kjemi 1 Scheikunde 1 0,5 poeng
Biologi 1 og biologi 2 Biologie 1,2 1,0 poeng
Fremmedspråk 3. fremmedspråk  0,5 poeng

 

Språk- og realfagspoeng for HAVO

For deg som fullførte videregående skole fra og med 2009

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1  Wiskunde B og D 0,5 poeng
Fysikk 1  Natuurkunde 0,5 poeng
Biologi 1  Biologie 0,5 poeng

 

For deg som fullførte videregående skole 1998-2008

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1  Wiskunde B1,2 0,5 poeng
Fysikk 1 Natuurkunde 1,2  0,5 poeng

Vitnemål utstedt før 1998

Hvis du har et vitnemål som er utstedt før 1998, må du dokumentere timetall før du kan få uttelling for språk- eller realfagspoeng.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Nederland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 6 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 6 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 11:26 - Sist endret 6. des. 2021 09:42