Nederland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Vi har dessverre oppdaget en feil i tallmaterialet for omregningstabellene til HAVO og VWO. 
Vi kommer i nær fremtid til å publisere en ny omregningstabell for både HAVO og VWO. Grunnen til at vi ikke har fått publisert den enda er fordi vi avventer avklaring fra DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs. 

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din nederlandske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, nederlandsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Språk- og realfagspoeng for VWO

For deg som fullførte videregående skole fra og med 2010

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1 og R2  Wiskunde B 1,5 poeng
Matematikk R1 og R2 Wiskunde B og D 1,5 poeng
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A 1,0 poeng
Matematikk S1 Wiskunde C 0,5 poeng
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde 1,5 poeng
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde  1,0 poeng
Biologi 1 og biologi 2 Biologie  1,0 poeng
Fremmedspråk 3. fremmedspråk 0,5 poeng

 

For deg som fullførte videregående skole 1998-2009

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1 og R2  Wiskunde B1,2 1,5 poeng
Matematikk R1 og R2 Wiskunde B1 1,5 poeng
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A1,2 1,0 poeng
Matematikk S1 Wiskunde A1 0,5 poeng
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde 1,2 1,5 poeng
Fysikk 1 Natuurkunde 1 0,5 poeng
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde 1,2 1,0 poeng
Kjemi 1 Scheikunde 1 0,5 poeng
Biologi 1 og biologi 2 Biologie 1,2 1,0 poeng
Fremmedspråk 3. fremmedspråk  0,5 poeng

 

Språk- og realfagspoeng for HAVO

For deg som fullførte videregående skole fra og med 2009

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1  Wiskunde B og D 0,5 poeng
Fysikk 1  Natuurkunde 0,5 poeng
Biologi 1  Biologie 0,5 poeng

 

For deg som fullførte videregående skole 1998-2008

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng
Matematikk R1  Wiskunde B1,2 0,5 poeng
Fysikk 1 Natuurkunde 1,2  0,5 poeng

 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Nederland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 6 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 6 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 11:26 - Sist endret 29. jan. 2019 15:56