Nederland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Nederland. Hvis du har fullført videregående skole før 1998, må du dokumentere hvor mange skoletimer/credits du har hatt i hvert fag på videregående for at vi skal kunne vurdere om du kan dekke realfag.

Fag dekket fra VWO

For deg som har fullført videregående skole fra og med 2010

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B og D
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A
Matematikk S1 Wiskunde C
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde
Biologi 1 og biologi 2 Biologie

 

For deg som har fullført videregående skole 1998-2009

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B1,2

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B1
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A1,2
Matematikk S1 Wiskunde A1
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde 1,2
Fysikk 1 Natuurkunde 1
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde1,2
Kjemi 1 Scheikunde1
Biologi 1 og biologi 2 Biologie

Fag dekket fra HAVO 

For deg som har fullført videregående skole fra og med 2009

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 

Wiskunde B og D

Fysikk 1

Natuurkunde
Biologi 1 Biologie

 

For deg som har fullført videregående skole 1998-2008

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 

Wiskunde B1,2

Fysikk 1

Natuurkunde 1,2 

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med nederlandsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk (wiskunde) B eller A eller B1 eller A1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6,2 eller bedre
  • dekker kravet til Matematikk R1/S1 med din nederlandske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med nederlandsk videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk (wiskunde) B eller A eller B1 eller A1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6,5 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1/S1 med din nederlandske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med nederlandsk videregående utdanning hvis du på VWO-diplomet ditt har matematikk B, eller matematikk B og D, eller matematikk B1 eller matematikk B1,2 med karakteren 6,6 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk, eller hvis du har

  • engelsk fra VWO med karakteren 6 eller bedre eller
  • engelsk fra HAVO med karakteren 7 eller bedre.
Publisert 22. jan. 2013 11:26 - Sist endret 22. mars 2021 15:17