Nederland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Nederland. Hvis du har fullført videregående skole før 1998, vil det bli gjort en individuell vurdering av om du dekker kravet. 

Fag dekket fra VWO

For deg som har fullført videregående skole fra og med 2010

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B og D
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A
Matematikk S1 Wiskunde C
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde
Biologi 1 og biologi 2 Biologie

 

For deg som har fullført videregående skole 1998-2009

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B1,2

Matematikk R1 og R2

Wiskunde B1
Matematikk S1 og S2 Wiskunde A1,2
Matematikk S1 Wiskunde A1
Fysikk 1 og fysikk 2 Natuurkunde 1,2
Fysikk 1 Natuurkunde 1
Kjemi 1 og kjemi 2 Scheikunde1,2
Kjemi 1 Scheikunde1
Biologi 1 og biologi 2 Biologie

Fag dekket fra HAVO 

For deg som har fullført videregående skole fra og med 2009

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 

Wiskunde B og D

Fysikk 1

Natuurkunde
Biologi 1 Biologie

 

For deg som har fullført videregående skole 1998-2008

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 

Wiskunde B1,2

Fysikk 1

Natuurkunde 1,2 

 

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke på lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
  • matematikk (wiskunde) på vitnemålet fra VWO med karakteren 6 eller bedre
  • matematikk (wiskunde) B og D eller B1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6 eller bedre
  • matematikk (wiskunde) B eller A eller B1 eller A1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6,5 eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
  • matematikk (wiskunde) på vitnemålet fra VWO med karakteren 6 eller bedre
  • matematikk (wiskunde) B og D eller B1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6 eller bedre
  • matematikk (wiskunde) B eller A eller B1 eller A1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6,2 eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:
Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må fra VWO ha matematikk B eller matematikk B og D eller matematikk B1 eller matematikk B 1,2 fra med karakteren 6,6 eller bedre.

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i matematikk:  Det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
  • matematikk (wiskunde) på vitnemålet fra VWO med karakteren 6 eller bedre
  • matematikk (wiskunde) B og D eller B1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6 eller bedre
  • matematikk (wiskunde) B eller A eller B1 eller A1,2 på vitnemålet fra HAVO med karakteren 6,2 eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMET  må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Engelsk på VWO 6 eller bedre
Engelsk på HAVO  7 eller bedre
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 22. jan. 2013 11:26 - Sist endret 11. apr. 2019 07:59