Nepal - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din nepalsk videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Hvis du har karakterer i skalaen 35-100

For å regne ut poengsummen din, tar du utgangspunkt i den ferdig utregnede gjennomsnittskarakteren ditt Academic transcript. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge
35,00-39,69 2,00 49,90-50,49 3,63 56,80-56,89 4,13 64,80-64,89 4,67
39,70-40,39 2,67 50,50-50,69 3,65 56,90-56,99 4,17 64,90-65,29 4,74
40,40-41,09 2,80 50,70-51,09 3,68 57,00-57,39 4,19 65,30-65,69 4,77
41,10-41,39 2,88 51,10-51,19 3,69 57,40-57,49 4,20 65,70-66,29 4,83
41,40-43,89 2,96 51,20-51,39 3,71 57,50-57,79 4,22 66,30-67,69 4,85
43,90-44,29 3,00 51,40-51,79 3,74 57,80-57,89 4,26 67,70-68,69 4,88
44,30-44,49 3,07 51,80-52,19 3,76 57,90-57,99 4,28 68,70-69,09 4,90
44,50-45,39 3,11 52,20-52,89 3,78 58,00-58,39 4,30 69,10-69,19 4,93
45,40-45,89 3,15 52,90-53,04 3,80 58,40-58,59 4,32 69,20-69,59 4,96
45,90-45,99 3,19 53,05-53,19 3,82 58,60-58,99 4,33 69,60-69,79 5,00
46,00-46,09 3,23 53,20-53,29 3,84 59,00-59,29 4,38 69,80-69,89 5,04
46,10-46,19 3,26 53,30-53,49 3,86 59,30-60,49 4,40 69,90-69,99 5,08
46,20-46,49 3,29 53,50-53,69 3,88 60,50-60,59 4,42 70,00-70,39 5,12
46,50-46,89 3,32 53,70-54,09 3,90 60,60-60,99 4,44 70,40-71,89 5,16
46,90-47,09 3,36 54,10-54,19 3,92 61,00-61,39 4,46 71,90-73,19 5,21
47,10-47,19 3,38 54,20-54,39 3,93 61,40-61,59 4,48 73,20-73,79 5,26
47,20-47,39 3,41 54,40-54,66 3,96 61,60-62,09 4,50 73,80-77,29 5,32
47,40-47,49 3,46 54,67-54,99 3,97 62,10-62,56 4,52 77,30-79,59 5,39
47,50-47,69 3,48 55,00-55,59 4,00 62,57-63,04 4,54 79,60-79,89 5,48
47,70-48,56 3,52 55,60-55,99 4,04 63,05-63,29 4,56 79,90-99,99 5,60
48,57-48,99 3,56 56,00-56,09 4,07 63,30-63,79 4,58 100,00 6,00
49,00-49,39 3,58 56,10-56,19 4,08 63,80-63,89 4,60    
49,40-49,89 3,61 56,20-56,79 4,11 63,90-64,79 4,65    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Nepal som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Hvis du har karakterer i skalaen 33-100

For å regne ut poengsummen din, tar du utgangspunkt i den ferdig utregnede gjennomsnittskarakteren ditt Academic transcript. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge
33,00-33,99 2,00 50,00-50,99 3,01 67,00-67,99 4,03 84,00-84,99 5,04
34,00-34,99 2,06 51,00-51,99 3,07 68,00-68,99 4,09 85,00-85,99 5,10
35,00-35,99 2,12 52,00-52,99 3,13 69,00-69,99 4,15 86,00-86,99 5,16
36,00-36,99 2,18 53,00-53,99 3,19 70,00-70,99 4,21 87,00-87,99 5,22
37,00-37,99 2,24 54,00-54,99 3,25 71,00-71,99 4,27 88,00-88,99 5,28
38,00-38,99 2,30 55,00-55,99 3,31 72,00-72,99 4,33 89,00-89,99 5,34
39,00-39,99 2,36 56,00-56,99 3,37 73,00-73,99 4,39 90,00-90,99 5,40
40,00-40,99 2,42 57,00-57,99 3,43 74,00-74,99 4,45 91,00-91,99 5,46
41,00-41,99 2,48 58,00-58,99 3,49 75,00-75,99 4,51 92,00-92,99 5,52
42,00-42,99 2,54 59,00-59,99 3,55 76,00-76,99 4,57 93,00-93,99 5,58
43,00-43,99 2,60 60,00-60,99 3,61 77,00-77,99 4,63 94,00-94,99 5,64
44,00-44,99 2,66 61,00-61,99 3,67 78,00-78,99 4,69 95,00-95,99 5,70
45,00-45,99 2,72 62,00-62,99 3,73 79,00-79,99 4,75 96,00-96,99 5,76
46,00-46,99 2,78 63,00-63,99 3,79 80,00-80,99 4,81 97,00-97,99 5,82
47,00-47,99 2,84 64,00-64,99 3,85 81,00-81,99 4,87 98,00-98,99 5,88
48,00-48,99 2,90 65,00-65,99 3,91 82,00-82,99 4,93 99,00-99,99 5,94
49,00-49,99 2,96 66,00-66,99 3,97 83,00-83,99 4,99 100,00 6,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Andre karakterskalaer i videregående skole

Har du vitnemål med en annen karakterskala enn 35-100 og 33-100, får du en lineær omregning av karaktergjennomsnittet ditt.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for nepali eller lokale språk tatt på videregående i Nepal. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. 

For at vi skal kunne vurdere om du får språk- og realfagspoeng, må du laste opp en offisiell timeoversikt fra skolen eller utdanningsmyndighetene i søknaden din. Oversikten må vise hvor mange timer du hadde til sammen i løpet av år XI og XII (eller år 1 og 2, avhengig av hvilket utdanningsløp du har gått).

Denne tabellen tar utgangspunkt i at en skoletime varer i 40 minutter. Hvis du har hatt undervisningstimer som varer lengre (for eksempel 45 eller 60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen.

Fag som gir språk - og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Til sammen minst 420 skoletimer Mathematics eller Business Mathematics i løpet av år XI og XII

0,5

Fysikk 1 Til sammen minst 280 skoletimer fysikk i år XI og XII

0,5

Kjemi 1 Til sammen minst 280 skoletimer kjemi i løpet av år XI og XII

0,5

Biologi 1 Til sammen minst 280 skoletimer biologi i løpet av år XI og XII 0,5

Fremmedspråk, programfag, 140 timer

Til sammen minst 210 skoletimer et tredje fremmedspråk i løpet av år XI og XII

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Nepal betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år, eller 3 år hvis du har ykresfaglig proficiency certificate. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 24. jan. 2013 14:53 - Sist endret 31. jan. 2022 17:02