Nepal - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. 

Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng 

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din, tar du utgangspunkt i den ferdig utregnede gjennomsnittskarakteren Percentage of average marks på ditt Academic transcript, Higher Secondary Education Certificate. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Higher Secondary Education Certificate

Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge
35,00-39,69 2,00 49,90-50,49 3,63 56,80-56,89 4,13 64,80-64,89 4,67
39,70-40,39 2,67 50,50-50,69 3,65 56,90-56,99 4,17 64,90-65,29 4,74
40,40-41,09 2,80 50,70-51,09 3,68 57,00-57,39 4,19 65,30-65,69 4,77
41,10-41,39 2,88 51,10-51,19 3,69 57,40-57,49 4,20 65,70-66,29 4,83
41,40-43,89 2,96 51,20-51,39 3,71 57,50-57,79 4,22 66,30-67,69 4,85
43,90-44,29 3,00 51,40-51,79 3,74 57,80-57,89 4,26 67,70-68,69 4,88
44,30-44,49 3,07 51,80-52,19 3,76 57,90-57,99 4,28 68,70-69,09 4,90
44,50-45,39 3,11 52,20-52,89 3,78 58,00-58,39 4,30 69,10-69,19 4,93
45,40-45,89 3,15 52,90-53,04 3,80 58,40-58,59 4,32 69,20-69,59 4,96
45,90-45,99 3,19 53,05-53,19 3,82 58,60-58,99 4,33 69,60-69,79 5,00
46,00-46,09 3,23 53,20-53,29 3,84 59,00-59,29 4,38 69,80-69,89 5,04
46,10-46,19 3,26 53,30-53,49 3,86 59,30-60,49 4,40 69,90-69,99 5,08
46,20-46,49 3,29 53,50-53,69 3,88 60,50-60,59 4,42 70,00-70,39 5,12
46,50-46,89 3,32 53,70-54,09 3,90 60,60-60,99 4,44 70,40-71,89 5,16
46,90-47,09 3,36 54,10-54,19 3,92 61,00-61,39 4,46 71,90-73,19 5,21
47,10-47,19 3,38 54,20-54,39 3,93 61,40-61,59 4,48 73,20-73,79 5,26
47,20-47,39 3,41 54,40-54,66 3,96 61,60-62,09 4,50 73,80-77,29 5,32
47,40-47,49 3,46 54,67-54,99 3,97 62,10-62,56 4,52 77,30-79,59 5,39
47,50-47,69 3,48 55,00-55,59 4,00 62,57-63,04 4,54 79,60-79,89 5,48
47,70-48,56 3,52 55,60-55,99 4,04 63,05-63,29 4,56 79,90-99,99 5,60
48,57-48,99 3,56 56,00-56,09 4,07 63,30-63,79 4,58 100,00 6,00
49,00-49,39 3,58 56,10-56,19 4,08 63,80-63,89 4,60    
49,40-49,89 3,61 56,20-56,79 4,11 63,90-64,79 4,65    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Nepal som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Proficiency Certificate Level

For å regne ut poengsummen din, tar du utgangspunkt i den ferdig utregnede gjennomsnittet Percentage på ditt Academic transcript, Proficiency Certificate Level. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge Nepal Norge
33,00-33,99 2,00 50,00-50,99 3,01 67,00-67,99 4,03 84,00-84,99 5,04
34,00-34,99 2,06 51,00-51,99 3,07 68,00-68,99 4,09 85,00-85,99 5,10
35,00-35,99 2,12 52,00-52,99 3,13 69,00-69,99 4,15 86,00-86,99 5,16
36,00-36,99 2,18 53,00-53,99 3,19 70,00-70,99 4,21 87,00-87,99 5,22
37,00-37,99 2,24 54,00-54,99 3,25 71,00-71,99 4,27 88,00-88,99 5,28
38,00-38,99 2,30 55,00-55,99 3,31 72,00-72,99 4,33 89,00-89,99 5,34
39,00-39,99 2,36 56,00-56,99 3,37 73,00-73,99 4,39 90,00-90,99 5,40
40,00-40,99 2,42 57,00-57,99 3,43 74,00-74,99 4,45 91,00-91,99 5,46
41,00-41,99 2,48 58,00-58,99 3,49 75,00-75,99 4,51 92,00-92,99 5,52
42,00-42,99 2,54 59,00-59,99 3,55 76,00-76,99 4,57 93,00-93,99 5,58
43,00-43,99 2,60 60,00-60,99 3,61 77,00-77,99 4,63 94,00-94,99 5,64
44,00-44,99 2,66 61,00-61,99 3,67 78,00-78,99 4,69 95,00-95,99 5,70
45,00-45,99 2,72 62,00-62,99 3,73 79,00-79,99 4,75 96,00-96,99 5,76
46,00-46,99 2,78 63,00-63,99 3,79 80,00-80,99 4,81 97,00-97,99 5,82
47,00-47,99 2,84 64,00-64,99 3,85 81,00-81,99 4,87 98,00-98,99 5,88
48,00-48,99 2,90 65,00-65,99 3,91 82,00-82,99 4,93 99,00-99,99 5,94
49,00-49,99 2,96 66,00-66,99 3,97 83,00-83,99 4,99 100,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på lineær omregning

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning i Nepal. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for nepali eller andre lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics fra det siste året  / grade XII på Higher Secondary Certificate eller Mathematics II fra det siste året på Proficiency Certificate level

0,5
Matematikk S1

Business mathematics fra det siste året  / grade XII på Higher Secondary Certificate eller fra det siste året på Proficiency Certificate level

0,5

Kjemi1

Chemistry fra det siste året / grade XII på Higher Secondary Certificate eller Chemistry II fra det siste året på Proficiency Certificate level 0,5
Fysikk 1

Physics fra det siste året / grade XII på Higher Secondary Certificate eller Physics II fra det siste året på Proficiency Certificate level

0,5
Biologi 1 Biology fra det siste året / grade XII på Higher Secondary Certificate eller Biology II fra det siste året på Proficiency Certificate level 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Nepal betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år, eller 3 år hvis du har ykresfaglig proficiency certificate. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 24. jan. 2013 14:53 - Sist endret 20. jan. 2019 13:20