New Zealand - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskoler
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må enkeltkarakterene dine fra New Zealand regnes om til en norsk karakter etter tabellen under.

Etter at du har regnet om karakterene på ditt National Certificate of Educational Achievement (NCEA), Level 1, 2 og 3 til en norsk karakter, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene og ganger summen med 10.

Fag der man kun kan få karakteren Achievement, tas ikke med i utregningen av gjennomsnittskarakteren. Disse fagene er markert med fet skrift på karakterutskriften.

New Zealand Norge
Excellence (E) 6,00
Merit (M) 4,00
Achievement (A) 2,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, lokale språk eller skandinaviske språk tatt i videregående skole i New Zealand.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

40 credits matematikk, hvorav minst 15 credits må være fra NCEA level 2

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2

60 credits matematikk, hvorav minst 15 credits må være fra NCEA level 2 og minst 15 fra NCEA level 3 1,5

Fysikk 1

40 credits i realfag, hvorav minst 20 credits må være i fysikk, og minst 15 av fysikkcreditene må være fra NCEA level 2

0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2

60 credits i realfag, hvorav minst 40 credits må være i fysikk, og minst 15 av fysikkcreditene må være fra NCEA level 2, og minst 15 av fysikkcreditene må være fra NCEA level 3

1,0

Kjemi 1

40 credits i realfag, hvorav minst 20 credits må være i kjemi, og minst 15 av kjemicreditene må være fra NCEA level 2

0,5

Kjemi 1 og Kjemi 2

60 credits i realfag, hvorav minst 40 credits må være i kjemi, og minst 15 av kjemicreditene må være fra NCEA level 2, og minst 15 av kjemicreditene må være fra NCEA level 3

1,0

Biologi 1

40 credits i realfag, hvorav minst 20 credits må være i biologi, og minst 15 av biologicreditene må være fra NCEA level 2

0,5
Biologi 1 og Biologi 2

60 credits i realfag, hvorav minst 40 credits må være i biologi, og minst 15 av biologicreditene må være fra NCEA level 2, og minst 15 av biologicreditsene må være fra NCEA level 3

1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra New Zealand betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av tre sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse tre årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 15. mars 2018 09:45 - Sist endret 6. jan. 2021 12:28