New Zealand - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra New Zealand regnes om til en norsk karakter etter tabellen under.

Etter at du har regnet om karakterene på ditt National Certificate of Educational Achievement (NCEA), Level 1, 2 og 3 til en norsk karakter, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene og ganger summen med 10.

Fag der man kun kan få karakteren Achievement, tas ikke med i utregningen av gjennomsnittskarakteren. Disse fagene er markert med fet skrift på karakterutskriften.

New Zealand Norge
Excellence (E) 6,00
Merit (M) 4,00
Achievement (A) 2,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

40 credits matematikk, hvorav minst 15 credits må være fra NCEA level 2

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2

60 credits matematikk, hvorav minst 15 credits må være fra NCEA level 2 og minst 15 fra NCEA level 3 1,5

Fysikk 1

40 credits i realfag, hvorav minst 20 credits må være i fysikk, og minst 15 av fysikkcreditene må være fra NCEA level 2

0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2

60 credits i realfag, hvorav minst 40 credits må være i fysikk, og minst 15 av fysikkcreditene må være fra NCEA level 2, og minst 15 av fysikkcreditene må være fra NCEA level 3

1,0

Kjemi 1

40 credits i realfag, hvorav minst 20 credits må være i kjemi, og minst 15 av kjemicreditene må være fra NCEA level 2

0,5

Kjemi 1 og Kjemi 2

60 credits i realfag, hvorav minst 40 credits må være i kjemi, og minst 15 av kjemicreditene må være fra NCEA level 2, og minst 15 av kjemicreditene må være fra NCEA level 3

1,0

Biologi 1

40 credits i realfag, hvorav minst 20 credits må være i biologi, og minst 15 av biologicreditene må være fra NCEA level 2

0,5
Biologi 1 og Biologi 2

60 credits i realfag, hvorav minst 40 credits må være i biologi, og minst 15 av biologicreditene må være fra NCEA level 2, og minst 15 av biologicreditsene må være fra NCEA level 3

1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra New Zealand betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av tre sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse tre årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 15. mars 2018 09:45 - Sist endret 1. feb. 2019 14:20