Nicaragua - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Det er normalt ingen realfag som er dekket fra Nicaragua, men vi kan vurdere om utdanningen din dekker enkelte krav når du søker opptak.

For at vi skal kunne vurdere om du kan dekke realfag med den videregående utdanningen din, må du dokumentere antall timer du har totalt i alle fag du har på videregående skole (Educación Secundaria). Hvis antall timer ikke står på karakterutskriften, må du dokumentere antall timer i alle fag med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller nicaraguanske utdanningsmyndigheter.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din nicaraguanske utdanning hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag på videregående skole.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Samordna opptak kan vurdere om du dekker kravet med din nicaraguanske utdanning hvis du dokumenterer hvor mange timer du har hatt i alle fag på videregående skole.

Karakteren 4 i Matematikk R2

Kan ikke dekkes med nicaraguansk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 22. okt. 2020 15:23 - Sist endret 29. jan. 2021 14:02