Nord-Makedonia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Videregående utdanning fra Nord-Makedonia dekker normalt ingen spesielle opptakskrav, men du kan sende inn en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole. Vi gjør da en individuell vurdering av om du kan dekke noen av kravene med utdanningen din.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Nord-Makedonia hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 2,75 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Nord-Makedonia. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Nord-Makedonia hvis du enten:

  • matematikk 2 av de 3 siste årene fra videregående skole med gjennomsnittskarakteren 3,50 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Nord-Makedonia. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan normalt ikke dekkes med videregående utdanning fra Nord-Makedonia, men vi kan gjøre en vurdering av utdanningen din hvis du laster opp en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole i søknaden din.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engels

Publisert 22. jan. 2013 09:48 - Sist endret 12. okt. 2020 13:23