Oman - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din omanske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt, General Education Diploma / General Secondary Education Certificate. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Oman Norge Oman Norge Oman Norge Oman Norge
 50,00-50,99  2,00  63,00-63,99  3,04  76,00-76,99  4,08  89,00-89,99  5,12
 51,00-51,99  2,08  64,00-64,99  3,12  77,00-77,99  4,16  90,00-90,99  5,20
 52,00-52,99  2,16  65,00-65,99  3,20  78,00-78,99  4,24  91,00-91,99  5,28
 53,00-53,99  2,24  66,00-66,99  3,28  79,00-79,99  4,32  92,00-92,99  5,36
 54,00-54,99  2,32  67,00-67,99  3,36  80,00-80,99  4,40  93,00-93,99  5,44
 55,00-55,99  2,40  68,00-68,99  3,44  81,00-81,99  4,48  94,00-94,99  5,52
 56,00-56,99  2,48  69,00-69,99  3,52  82,00-82,99  4,56  95,00-95,99  5,60
 57,00-57,99  2,56  70,00-70,99  3,60  83,00-83,99  4,64  96,00-96,99  5,68
 58,00-58,99  2,64  71,00-71,99  3,68  84,00-84,99  4,72  97,00-97,99  5,76
 59,00-59,99  2,72  72,00-72,99  3,76  85,00-85,99  4,80  98,00-98,99  5,84
 60,00-60,99  2,80  73,00-73,99  3,84  86,00-86,99  4,88  99,00-99,99  5,92
 61,00-61,99  2,88  74,00-74,99  3,92  87,00-87,99  4,96  100,00  6,00
 62,00-62,99  2,96  75,00-75,99  4,00  88,00-88,99  5,04    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Oman. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fagene må være bestått for å utløse språk- eller realfagspoeng.

Gammel 3-årig linjedelt struktur

Fagene må framgå av avgangsvitnemål / endelig karakterutskrift.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra Scientific Track

0,5

Fysikk 1 Bestått fysikk på vitnemålet fra Scientific Track 0,5
Kjemi 1 Bestått kjemi på vitnemålet fra Scientific Track 0,5
Biologi 1 Bestått biologi på vitnemålet fra Scientific Track 0,5

Ny 2-årig struktur (Post-Basic)

Du må kunne dokumentere offisiell karakterutskrift med uketimer for både 11. og 12. klasse for å kunne dekke noen krav med nyere omansk videregående vitnemål. 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

10 uketimer matematikk totalt fra 11. og 12. klasse

0,5

Fysikk 1 Minst 7 uketimer fysikk totalt fra 11. og 12. klasse, i tillegg til enten kjemi, biologi eller General Science 0,5
Kjemi 1 Minst 7 uketimer kjemi totalt fra 11. og 12. klasse, i tillegg til enten fysikk, biologi eller General Science 0,5
Biologi 1 Minst 7 uketimer biologi totalt fra 11. og 12. klasse, i tillegg til enten kjemi, fysikk eller General Science 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Oman betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år hvis du har gått Post-Basic fra og med 2009, 3 sammenhengende år hvis du fullførte gammel linjedelt General Secondary Education Certificate. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning de to første årene/det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 (eller 3) årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. okt. 2020 15:24 - Sist endret 7. des. 2021 14:41