Oman - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Oman. Fagene må være bestått.

Gammel 3-årig linjedelt struktur

Fagene må framgå av avgangsvitnemål / endelig karakterutskrift.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Bestått matematikk på vitnemålet fra Scientific Track

Fysikk 1

Bestått fysikk på vitnemålet fra Scientific Track

Kjemi 1 Bestått kjemi på vitnemålet fra Scientific Track
Biologi 1 Bestått biologi på vitnemålet fra Scientific Track

Ny 2-årig struktur (Post-Basic)

Du må kunne dokumentere offisiell karakterutskrift med uketimer for både 11. og 12. klasse for å kunne dekke noen krav med nyere omansk videregående vitnemål. 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

10 uketimer matematikk totalt fra 11. og 12. klasse

Fysikk 1

Minst 7 uketimer fysikk totalt fra 11. og 12. klasse, i tillegg til enten kjemi, biologi eller General Science

Kjemi 1 Minst 7 uketimer kjemi totalt fra 11. og 12. klasse, i tillegg til enten fysikk, biologi eller General Science
Biologi 1 Minst 7 uketimer biologi totalt fra 11. og 12 klasse, i tillegg til enten fysikk, kjemi eller General Science

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Oman hvis du enten:

  • har bestått matematikk på vitnemålet fra alle linjer med karakteren 63 eller bedre
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Oman. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Oman hvis du enten:

  • har bestått matematikk på vitnemålet fra alle linjer med karakteren 75 eller bedre
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning fra Oman. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Oman.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 22. okt. 2020 15:24 - Sist endret 6. jan. 2021 14:34