Østerrike - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskoler
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt fra Østerrike.

Har du et vitnemålet uten tallkarakterer ditt må karakterene dine fra Østerrike først regnes om til en tallverdi. 

5-1 med 4 som laveste beståtte.

1 – Sehr Gut

Særdeles bra

2 – Gut

Bra

3 – Befriedigend

Tilfredsstillende

4 – Genügend

Bestått

5 – Nich Genügend

Ikke bestått

Etter at du har gitt alle karakterene dine en tallverdi (unntatt ordenskarakteren), regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene dine. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Østerrike Norge Østerrike Norge Østerrike Norge Østerrike Norge
4,00-3,96 2,00 3,20-3,16 3,07 2,40-2,36 4,13 1,60-1,56 5,20
3,95-3,91 2,07 3,15-3,11 3,13 2,35-2,31 4,20 1,55-1,51 5,27
3,90-3,86 2,13 3,10-3,06 3,20 2,30-2,26 4,27 1,50-1,46 5,33
3,85-3,81 2,20 3,05-3,01 3,27 2,25-2,21 4,33 1,45-1,41 5,40
3,80-3,76 2,27 3,00-2,96 3,33 2,20-2,16 4,40 1,40-1,36 5,47
3,75-3,71 2,33 2,95-2,91 3,40 2,15-2,11 4,47 1,35-1,31 5,53
3,70-3,76 2,40 2,90-2,86 3,47 2,10-2,06 4,53 1,30-1,26 5,60
3,65-3,61 2,47 2,85-2,81 3,53 2,05-2,01 4,60 1,25-1,21 5,67
3,60-3,56 2,53 2,80-2,76 3,60 2,00-1,96 4,67 1,20-1,16 5,73
3,55-3,51 2,60 2,75-2,71 3,67 1,95-1,91 4,73 1,15-1,11 5,80
3,50-3,46 2,67 2,70-2,66 3,73 1,90-1,86 4,80 1,10-1,06 5,87
3,45-3,41 2,73 2,65-2,61 3,80 1,85-1,81 4,87 1,05-1,01 5,93
3,40-3,36 2,80 2,60-2,56 3,87 1,80-1,76 4,93 1,00 6,00
3,35-3,31 2,87 2,55-2,51 3,93 1,75-1,71 5,00    
3,30-3,26 2,93 2,50-2,46 4,00 1,70-1,66 5,07    
3,25-3,21 3,00 2,45-2,41 4,07 1,65-1,61 5,13  

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for tysk tatt på videregående skole i Østerrike. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Matematisches Realgymnasium

Fag som gir realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk

1,5 poeng

Fysikk 1 og 2

Fysikk

1,5 poeng

Kjemi 1 og 2

Kjemi

1,0 poeng

Biologi 1 Biologi 0,5 poeng

(Natur)Wissenschafliches Realgymasium 

Fag som gir realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk 1,5 poeng

Fysikk 1 og 2

Fysikk

1,5 poeng

Kjemi 1 og 2

Kjemi

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi

0,5 poeng

Wirtschaftkundliches Realgymnasium 

Fag som gir realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk 0,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk

0,5 poeng

Kjemi 1 og 2

Kjemi

1,0 poeng

Humanistisches/Neusprachliches Gymnasium

Fag som gir realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Biologi 1

Biologi 0,5 poeng

Realistisches Gymnasium

Fag som gir realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk 1,5 poeng

Biologi 1 og 2

Biologi

1,0 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Østerrike betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 eller 5 sammenhengende år, avhengig av studieretning. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 28. jan. 2015 10:32 - Sist endret 19. nov. 2020 14:56