Østerrike - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskoler
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Østerrike.

Matematisches Realgymnasium

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og R2

Matematikk

Fysikk 1 og 2

Fysikk

Kjemi 1 og 2

Kjemi

Biologi 1 Biologi

(Natur)Wissenschafliches Realgymasium 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og R2

Matematikk

Fysikk 1 og 2

Fysikk

Kjemi 1 og 2

Kjemi

Biologi 1

Biologi

Wirtschaftkundliches Realgymnasium 

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematikk

Fysikk 1

Fysikk

Kjemi 1 og 2

Kjemi

Humanistisches/Neusprachliches Gymnasium

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Biologi 1

Biologi

Realistisches Gymnasium

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og R2

Matematikk

Biologi 1 og 2

Biologi

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk Humanistisches/Neusprachliches Gymnasium med karakteren 3 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk Humanistisches/Neusprachliches Gymnasium med karakteren 2 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning hvis du har matematikk med gjennomsnittskarakter 2 eller bedre fra:

  • Matematisches Realgymnasium
  • (Natur)Wissenschafliches Realgymasium
  • Realistisches Gymnasium

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk

eller hvis du har engelsk på Reifeprüfung, Matura eller Reifeprüfungszeugnis (fra AHS) med karakteren 2 eller bedre.

Publisert 28. jan. 2015 10:32 - Sist endret 31. jan. 2020 09:44