Pakistan – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskolen
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.
 

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din pakistanske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar vi utgangspunkt i det ferdig utregnede karaktergjennomsnittet ditt, og regner ut hvilken prosent dette er av mulig oppnåelige totalsum. Deretter bruker vi tabellen under for å finne den norske gjennomsnittskarakteren. Gjennomsnittskarakteren din blir ganget med 10.

Pakistan Norge Pakistan Norge Pakistan Norge Pakistan Norge
33,00-40,00 2,66 52,83-52,91 3,66 60,10-60,45 4,21 67,28-68,00 4,74
40,01-41,18 2,78 52,92-53,27 3,68 60,46-60,73 4,23 68,01-68,18 4,76
41,19-42,64 2,87 53,28-53,55 3,70 60,74-60,91 4,25 68,19-69,18 4,78
42,65-42,91 2,95 53,56-53,91 3,72 60,92-61,18 4,27 69,19-69,45 4,82
42,92-43,30 2,97 53,92-54,00 3,74 61,19-61,27 4,28 69,46-69,82 4,84
43,31-43,55 3,06 54,01-54,90 3,76 61,28-61,45 4,31 69,83-70,67 4,87
43,56-44,55 3,11 54,91 3,78 61,46-61,82 4,32 70,68-70,82 4,91
44,56-45,20 3,15 54,92-55,09 3,80 61,83-62,27 4,35 70,83-71,00 4,92
45,21-45,64 3,19 55,10-55,45 3,82 62,28-62,45 4,37 71,01-71,91 4,95
45,65-46,55 3,23

55,46-55,55

3,85 62,46-62,91 4,38 71,92-73,00 4,98
46,56-47,36 3,26 55,56-55,64 3,87 62,92-63,09 4,41 73,01-73,27 5,03
47,37-47,55 3,29 55,65-55,82 3,88 63,10-63,30 4,42 73,28-73,45 5,07
47,56-48,00 3,32 55,83-56,00 3,91 63,31-63,54 4,45 73,46-73,83

5,11

48,01-48,27 3,35 56,01-56,36 3,92 63,55-63,72 4,47 73,84-74,00 5,15
48,28-48,82 3,38 56,37-56,64 3,95 63,73-64,00 4,49 74,01-74,45 5,19
48,83-49,36 3,41 56,65-57,27 3,98 64,01-64,27 4,51 74,46-75,27 5,24
49,37-49,91 3,44 57,28-57,73 4,03 64,28-64,55 4,53 75,28-75,55 5,30
49,92-50,27 3,47 57,74-58,18 4,06 64,56-65,00 4,55 75,56-76,18 5,36
50,28-50,82 3,49 58,19-58,36 4,07 65,01-65,27 4,57 76,19-77,73 5,43
50,83-51,18 3,51 58,37-58,82 4,10 65,28-65,55 4,6 77,74-80,09 5,51
51,19-51,70 3,54 58,83-59,27 4,12 65,56-66,27 4,62 80,10-82,09 5,64
51,71-52,30 3,57 59,28-59,50 4,13 66,28-66,64 4,64 82,10-87,45 6,00
52,31-52,45 3,59 59,51-59,64 4,15 66,65-66,82 4,67    
52,46-52,64 3,62 59,65-59,90 4,17 66,83-67,18 4,69    
52,65-52,82 3,63 59,91-60,09 4,19 67,19-67,27 4,71    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Pakistan som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for punjabi, urdu eller lokale språk tatt på videregående skole i Pakistan. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen, gir ikke poeng. 

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Fysikk 1

Fysikk på Higher Secondary School Certificate eller Intermediate Examination Certificate

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Pakistan betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 25. jan. 2013 10:21 - Sist endret 18. nov. 2022 09:48