Palestina - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Palestina.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream)

Fysikk 1

Fysikk på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream)

Kjemi 1

Kjemi på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream)

Biologi 1

Biologi på vitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream)

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med palestinsk videregående utdanning hvis du har bestått matematikk på avgangsvitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream).

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med palestinsk videregående utdanning hvis du bestått matematikk på avgangsvitnemålet fra naturvitenskaplig linje (Scientific Stream).

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med palestinsk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 18:18 - Sist endret 6. jan. 2021 14:53