Peru - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Mangler du 1 års universitetsutdanning?

Hvis du ikke har fullført minst 1 års høyere utdanning fra Peru, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Du kan få dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning.

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

 Norsk

Kan ikke dekkes

 Historie

Kan ikke dekkes

 Samfunnsfag

Kan ikke dekkes

 Engelsk

Kan ikke dekkes

 Matematikk

Kan vurderes av Samordna opptak hvis du dokumenterer hvor mange timer du hadde i alle fag de 2 siste årene på videregående skole (Educación Secundaria)*

 Naturfag

Kan vurderes av Samordna opptak hvis du dokumenterer hvor mange timer du hadde i alle fag de 2 siste årene på videregående skole (Educación Secundaria)*

* Hvis det ikke står timetall på vitnemålet (Certificado Oficial de Estudios de Educación Secundarias), må du dokumentere hvor mange timer du hadde i alle fag med den bekrefetelse fra skolen du gikk på eller fra peruanske utdanningsmyndigheter.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 22. jan. 2013 14:42 - Sist endret 4. nov. 2020 10:43