Peru - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen offisiell omregningstabell for Peru. Du som har utdanning fra Peru vil likevel få en poengsum å konkurrere med i opptaket.

I poengberegningen legger vi vekt på 

  • karakterene fra videregående skole (de 2 siste årene fra Educación Secundaria)

  • om du har språk- og realfagspoeng

  • om du har andre tilleggspoeng

Språk- og realfagspoeng

Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng.

Du får ikke poeng for spansk tatt på videregående skole i Peru. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir poeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk de 2 siste årene på videregående skole (Educación Secundaria) etter 2015*

0,5

*Dette gjelder kun for deg som har hatt Jornada Escolar Completa (JES) med 12 undervisningstimer i matematikk i uken i løpet av de 2 siste årene på videregående skole.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Peru betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 22. jan. 2013 14:42 - Sist endret 31. jan. 2022 11:24