Polen - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole etter 2005

For å regne ut karakterpoengene dine fra Polen, må du regne om karakterene fra vitnemålet ditt og karakterene fra de nasjonale eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra vitnemålet ditt regner du om etter tabell 1, og de nasjonale eksamenene regner du om etter tabell 2. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av standpunktkarakterene på vitnemålet ditt

For å bruke omregningstabellen, må de polske karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakter på polsk

Tallverdi

Celujaczy

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczajacy

2

Niedostateczny

1

Etter at du har gitt alle karakterene, unntatt oppførselskarakteren din (zachowanie), en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av samtlige karakterer på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell 1.

Tabell 1:

Polen Norge Polen Norge Polen Norge Polen Norge
2,00 - 2,75 2,66 3,66 - 3,68 3,63 4,18 4,20 4,60 4,74
2,76 - 2,81 2,79 3,69 3,66 4,19 4,21 4,61 - 4,64 4,77
2,82 - 2,87 2,88 3,70 - 3,72 3,67 4,20 - 4,22 4,24 4,65 - 4,67 4,79
2,88 - 3,00 2,95 3,73 3,70 4,23 - 4,24 4,25 4,68 - 4,69 4,82
3,01 - 3,06 3,03 3,74 - 3,76 3,72 4,25 4,29 4,70 - 4,71 4,84
3,07 - 3,11 3,07 3,77 - 3,79 3,74 4,26 - 4,27 4,31 4,72 - 4,74 4,87
3,12 - 3,15 3,12 3,80 3,76 4,28 4,33 4,75 4,93
3,16 - 3,17 3,16 3,81 - 3,82 3,78 4,29 - 4,31 4,35 4,76 4,95
3,18 - 3,26 3,20 3,83 - 3,86 3,80 4,32 4,37 4,77 - 4,79 4,98
3,27 3,24 3,87 3,82 4,33 4,39 4,80 5,03
3,28 - 3,32 3,27 3,88 3,87 4,34 - 4,35 4,41 4,81 5,10
3,33 3,31 3,89 - 3,92 3,88 4,36 - 4,37 4,43 4,82 - 4,85 5,14
3,34 - 3,41 3,34 3,93 3,91 4,38 - 4,39 4,45 4,86 5,18
3,42 - 3,44 3,37 3,94 3,92 4,40 4,47 4,87 - 4,88 5,23
3,45 - 3,47 3,40 3,95 3,95 4,41 - 4,43 4,49 4,89 - 4,93 5,28
3,48 3,43 3,96 - 4,00 3,98 4,44 4,53 4,94 - 4,95 5,32
3,49 - 3,50 3,45 4,01 - 4,06 4,05 4,45 - 4,47 4,56 4,96 - 5,05 5,39
3,51 - 3,56 3,49 4,07 4,07 4,48 - 4,50 4,62 5,06 - 5,12 5,47
3,57 - 3,59 3,51 4,08 - 4,12 4,10 4,51 - 4,53 4,64 5,13 5,55
3,60 3,56 4,13 - 4,14 4,16 4,54 - 4,56 4,69 5,14 - 5,25 5,67
3,61 - 3,65 3,58 4,15 - 4,17 4,18 4,57 - 4,59 4,71 5,26 - 6,00

6,00

Karakterskala 1-6 med 2 som laveste beståtte. Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Polen som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Tabell 2: Omregning av karakterene i de nasjonale eksamenene dine

Deretter regner du om prosentkarakterene dine på Swiadectwo Dojrzałości til norske karakterer. Dette gjør du via omregningstabellen under, tabell 2. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabellen over ved å bruke vår formel. Hvis du har en karakter under 30%, regnes denne om til karakteren 1. Hver eksamen regnes inn som ett nytt fag.

Tabell 2:

Polen Norge Polen Norge Polen Norge Polen Norge
30 2,03 48 3,31 66 4,30 84 5,26
31 2,17 49 3,39 67 4,38 85 5,36
32 2,19 50 3,42 68 4,42 86 5,37
33 2,30 51 3,52 69 4,52 87 5,46
34 2,36 52 3,55 70 4,55 88 5,48
35 2,46 53 3,62 71 4,63 89 5,58
36 2,49 54 3,67 72 4,66 90 5,59
37 2,61 55 3,75 73 4,71 91 5,71
38 2,66 56 3,76 74 4,75 92 5,72
39 2,78 57 3,85 75 4,82 93 5,83
40 2,81 58 3,89 76 4,84 94 5,84
41 2,96 59 3,96 77 4,90 95 5,96
42 3,00 60 3,99 78 4,93 96 6,00
43 3,05 61 4,06 79 4,99 97 6,00
44 3,09 62 4,09 80 5,00 98 6,00
45 3,17 63 4,16 81 5,12 99 6,00
46 3,19 64 4,20 82 5,14 100 6,00
47 3,27 65 4,29 83 5,23    

Karakterskala 0-100 med 30 som laveste bestått. Omregningstabellen er basert på offisiell statistikk fra Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Polen til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 =Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole i perioden 1991-2004

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen, må karakterene dine fra Polen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell 1:

Tabell 1:

Karakter på polsk

Tallverdi

Celujaczy

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczajacy/Mierny

2

Niedostateczny

1

Etter at du har gitt alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine, unntatt ordenskarakteren (zachowanie), en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell 2. Så ganger du tallet med 10.

Polen Norge Polen Norge Polen Norge Polen Norge
2,00-2,64 2,66 3,51-3,52 3,62 4,14 4,23 4,58-4,59 4,76
2,65-2,71 2,78 3,53-3,57 3,63 4,15-4,20 4,25 4,60-4,62 4,78
2,72-2,79 2,87 3,58-3,59 3,66 4,21-4,22 4,27 4,63-4,66 4,82
2,80-2,92 2,95 3,60-3,63 3,68 4,23 4,28 4,67-4,70 4,84
2,93-2,95 2,97 3,64-3,65 3,70 4,24 4,31 4,71-4,79 4,87
2,96 3,06 3,66-3,68 3,72 4,25-4,29 4,32 4,80 4,91
2,97-3,07 3,11 3,69-3,71 3,74

4,30

4,37 4,81-4,84 4,92
3,08-3,13 3,15 3,72-3,77 3,78 4,31-4,32 4,38 4,85-4,90 4,95
3,14-3,19 3,19 3,78-3,80 3,80 4,33 4,41 4,91-4,95 5,03
3,20 3,23 3,81-3,83 3,82 4,34-4,35 4,42 4,96-5,00 5,07
3,21-3,24 3,26 3,84-3,85 3,85 4,36-4,37 4,45 5,01-5,06 5,11
3,25 3,29 3,86 3,87 4,38 4,47 5,07-5,09 5,15
3,26 3,32 3,87-3,89 3,91 4,39 4,49 5,10-5,12 5,19
3,27-3,32 3,35 3,90-3,91 3,95 4,40 4,51 5,13-5,15 5,24
3,33 3,38 3,92 3,98 4,41-4,42 4,53 5,16 5,30
3,34-3,37 3,41 3,93-3,96 4,03 4,43 4,57 5,17-5,19 5,36
3,38-3,39 3,47 3,97-4,00 4,07 4,44 4,60 5,20 5,43
3,40 3,49 4,01-4,07 4,12 4,45-4,47 4,62 5,21-5,24 5,51
3,41-3,44 3,51 4,08 4,13 4,48 4,64 5,25-5,28 5,64
3,45-3,47 3,54 4,09 4,17 4,49-4,53 4,67 5,29-6,00 6,00
3,48 3,57 4,10-4,12 4,19 4,54 4,69    
3,49-3,50 3,59

4,13

4,21 4,55-4,57 4,74    

Karakterskala 1-6 med 2 som laveste bestått. Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Polen som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole før 1991

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle standpunkt og eksamenskarakterene dine på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Polen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell 1:

Tabell 1:

Karakter på polsk

Tallverdi

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Niedostateczny

2

Etter at du har gitt alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine, unntatt ordenskarakteren, en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell 2. Så ganger du tallet med 10.

Tabell 2:

Polen Norge Polen Norge
3,00 2,00 4,10 4,20
3,10 2,20 4,20 4,40
3,20 2,40 4,30 4,60
3,30 2,60 4,40 4,80
3,40 2,80 4,50 5,00
3,50 3,00 4,60 5,20
3,60 3,20 4,70 5,40
3,70 3,40 4,80 5,60
3,80 3,60 4,90 5,80
3,90 3,80 5,00 6,00
4,00 4,00    

Karakterskala 1-5 med 3 som laveste bestått. Omregningstabellen er basert på lineær omregning. Hvert tall i Polen-kolonnen i tabellen over (fra 3,00 til 5,00) dekker desimalene 00 til 09, dvs at karakteren 3,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 3,00 til 3,09 osv.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for polsk eller lokale språk tatt på videregående skole i Polen. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Videregående skole etter 2005

For å få realfagspoeng må faget:

- stå på Swiadectwo Dojrzałości med nivå og/eller

- være oppført som fordypningsfag på forsiden av Swiadectwo Ukonczenia

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng 
Matematikk R1  Matematikk, extended level, poziom rozszerzony 0,5 poeng
Fysikk 1  Fysikk, extended level, poziom rozszerzony 0,5 poeng
Kjemi 1  Kjemi, extended level, poziom rozszerzony 0,5 poeng
Biologi 1  Biologi, extended level, poziom rozszerzony 0,5 poeng
Latin  latin på extended level, poziom rozszerzony 0,5 poeng

Videregående skole før 2005

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 375 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Minst 560 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Fysikk 1 Minst 250 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 440 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Kjemi 1 Minst 250 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 440 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Biologi 1  Minst 250 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 440 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Fremmedspråk Minst 190 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5

For at vi skal kunne vurdere om du får språk- eller realfagspoeng, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. En skoletime i Polen varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Polen betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 13:19 - Sist endret 21. jan. 2022 14:31