Polen - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole etter 2005

For å regne ut karakterpoengene dine fra Polen, må du regne om karakterene fra vitnemålet ditt og karakterene fra de nasjonale eksamenene etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra vitnemålet ditt regner du om etter tabell 1, og de nasjonale eksamenene regner du om etter tabell 2. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av standpunktkarakterene på vitnemålet ditt

For å bruke omregningstabellen, må de polske karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakter på polsk

Tallverdi

Celujaczy

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczajacy

2

Niedostateczny

1

Etter at du har gitt alle karakterene, unntatt oppførselskarakteren din (zachowanie), en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av samtlige karakterer på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell 1.

Tabell 1:

Polen Norge Polen Norge
2,00 2,00 4,10 3,89
2,10 2,07 4,20 4,08
2,20 2,17 4,30 4,20
2,30 2,26 4,40 4,30
2,40 2,35 4,50 4,31
2,50 2,45 4,60 4,46
2,60 2,54 4,70 4,60
2,70 2,63 4,80 4,75
2,80 2,73 4,90 4,97
2,90 2,82 5,00 5,07
3,00 2,91 5,10 5,16
3,10 3,01 5,20 5,25
3,20 3,05 5,30 5,35
3,30 3,14 5,40 5,44
3,40 3,23 5,50 5,53
3,50 3,31 5,60 5,63
3,60 3,48 5,70 5,72
3,70 3,55 5,80 5,81
3,80 3,63 5,90 5,91
3,90 3,72 6,00 6,00
4,00 3,79    

Forklaring til omregningstabellen
Karakterskala 1-6 med 2 som laveste beståtte. Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Polen som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Tabell 2: Omregning av karakterene i de nasjonale eksamenene dine

Deretter regner du om prosentkarakterene dine på Swiadectwo Dojrzałości til norske karakterer. Dette gjør du via omregningstabellen under, tabell 2. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabellen over ved å bruke vår formel. Hver eksamen regnes inn som ett nytt fag.

Tabell 2:

Polen Norge Polen Norge Polen Norge Polen Norge
30,00 2,00 47,00 3,49 65,00 4,21 83,00 5,07
31,00 2,14 48,00 3,54 66,00 4,25 84,00 5,12
32,00 2,28 49,00 3,58 67,00 4,28 85,00 5,16
33,00 2,42 50,00 3,62 68,00 4,32 86,00 5,20
34,00 2,56 51,00 3,66 69,00 4,35 87,00 5,24
35,00 2,69 52,00 3,71 70,00 4,39 88,00 5,28
36,00 2,83 53,00 3,75 71,00 4,44 89,00 5,32
37,00 2,97 54,00 3,79 72,00 4,49 90,00 5,36
38,00 3,11 55,00 3,83 73,00 4,54 91,00 5,40
39,00 3,15 56,00 3,87 74,00 4,60 92,00 5,44
40,00 3,20 57,00 3,92 75,00 4,65 93,00 5,48
41,00 3,24 58,00 3,96 76,00 4,70 94,00 5,52
42,00 3,28 59,00 4,00 77,00 4,75 95,00 5,60
43,00 3,32 60,00 4,04 78,00 4,80 96,00 5,68
44,00 3,37 61,00 4,07 79,00 4,86 97,00 5,76
45,00 3,41 62,00 4,11 80,00 4,91 98,00 5,84
46,00 3,45 63,00 4,14 81,00 4,96 99,00 5,92
    64,00 4,18 82,00 5,01 100 6,00

Forklaring til omregningstabellen
Karakterskala 0-100 med 30 som laveste bestått. Omregningstabellen er basert på offisiell statistikk fra Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Polen til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn nasjonale eksamener:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Fp = foreløpig karakterpoengsum

  • C = din norskkarakter

  • 11 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole i perioden 1991-2004

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen, må karakterene dine fra Polen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell 1:

Tabell 1:

Karakter på polsk

Tallverdi

Celujaczy

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczajacy/Mierny

2

Niedostateczny

1

Etter at du har gitt alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine, unntatt ordenskarakteren (zachowanie), en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell 2. Så ganger du tallet med 10.

Polen Norge Polen Norge Polen Norge Polen Norge
2,00-2,59 2,00 3,67 3,67 4,19 4,21 4,60-4,62 4,79
2,60-2,85 2,80 3,68 3,69 4,20-4,24 4,25 4,63-4,70 4,82
2,86 2,88 3,69 3,71 4,25-4,26 4,28 4,71-4,74 4,85
2,87-2,99 2,96 3,70-3,75 3,75 4,27 4,31 4,75-4,77 4,88
3,00-3,06 3,00 3,76-3,78 3,78 4,28-4,30 4,35 4,78 4,90
3,07-3,14 3,07 3,79 3,82 4,31-4,32 4,39 4,79 4,93
3,15-3,30 3,14 3,80 3,84 4,33-4,38 4,42 4,80 4,96
3,31-3,32 3,19 3,81 3,86 4,39 4,44 4,81 5,00
3,33-3,40 3,23 3,82-3,85 3,88 4,40 4,46 4,82-4,85 5,04
3,41 3,26 3,86-3,88 3,90 4,41-4,42 4,48 4,86-4,87 5,12
3,42-3,43 3,29 3,89-3,91 3,92 4,43 4,52 4,88-4,99 5,16
3,44-3,46 3,36 3,92 3,93 4,44-4,47 4,54 5,00-5,05 5,21
3,47-3,49 3,41 3,93 3,96 4,48-4,49 4,58 5.06-5,09 5,26
3,50-3,51 3,44 3,94-3,99 4,00 4,50-4,52 4,65 5,10-5,11 5,32
3,52 3,48 4,00-4,05 4,04 4,53-4,55 4,69 5,12 5,39
3,53-3,57 3,54 4,06-4,11 4,08 4,56 4,72 5,13-5,25 5,48
3,58-3,59 3,58 4,12 4,15 4,57-4,58 4,74 5,26-5,99 5,60
3,60-3,66 3,63 4,13-4,18 4,19 4,59 4,77 6,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen
Karakterskala 1-6 med 2 som laveste bestått. Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Polen som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole før 1991

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle standpunkt og eksamenskarakterene dine på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Polen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell 1:

Tabell 1:

Karakter på polsk

Tallverdi

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Niedostateczny

2

Etter at du har gitt alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine, unntatt ordenskarakteren, en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell 2. Så ganger du tallet med 10.

Tabell 2:

Polen Norge Polen Norge
3,00 2,00 4,10 4,20
3,10 2,20 4,20 4,40
3,20 2,40 4,30 4,60
3,30 2,60 4,40 4,80
3,40 2,80 4,50 5,00
3,50 3,00 4,60 5,20
3,60 3,20 4,70 5,40
3,70 3,40 4,80 5,60
3,80 3,60 4,90 5,80
3,90 3,80 5,00 6,00
4,00 4,00    

Forklaring til omregningstabellen
Karakterskala 1-5 med 3 som laveste bestått. Omregningstabellen er basert på lineær omregning.
Hvert tall i Polen-kolonnen i tabellen over (fra 3,00 til 5,00) dekker desimalene 00 til 09, dvs at karakteren 3,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 3,00 til 3,09 osv.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for polsk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Realfagspoeng for deg som fullførte videregående skole etter 2005

For å få språk- og realfagspoeng må faget:

- stå på Swiadectwo Dojrzałości med nivå og/eller

- være oppført som fordypningsfag på Swiadectwo Ukonczenia

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Matematikk R1

matematikk, basic level, poziom podstawowy

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk, basic level, poziom podstawowy

0,5 poeng
Kjemi 1 kjemi, basic level, poziom podstawowy 0,5 poeng
Biologi 1 biologi, basic level, poziom podstawowy 0,5 poeng
Matematikk R1 og Matematikk R2 matematikk, extended level, poziom rozszerzony 1,5 poeng
Fysikk 1 og Fysikk 2 Fysikk, extended level, poziom rozszerzony 1,5 poeng
Kjemi 1 og Kjemi 2 Kjemi, extended level, poziom rozszerzony 1,0 poeng
Biologi 1 og Biologi 2 Biologi, extended level, poziom rozszerzony 1,0 poeng

Realfagspoeng for deg som fullførte videregående skole før 2005

 
Allmenn profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Matematikk R1

matematikk

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk

0,5 poeng

Kjemi 1

kjemi

0,5 poeng

Biologi 1

biologi

0,5 poeng

 
Matematikk - fysikk profil
Spesielle opptakskrav Er godkjent hvis du har Realfagspoeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

matematikk

1,5  poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

fysikk

1,5 poeng

Kjemi 1

kjemi

0,5 poeng

Biologi 1

biologi

0,5 poeng
Biologi-kjemi profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Matematikk R1

matematikk

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

kjemi

1,0 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

biologi

1,0 poeng
Humanistisk profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Fysikk 1

fysikk

0,5 poeng

Biologi 1

biologi

0,5 poeng

Språkpoeng

Fag som gir språkpoeng

Godkjente fag fra Polen

Språkpoeng

Fremmedspråk nivå I

3. fremmedspråk, gjelder for deg som har Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego eller Swiadectwo Ukonczenia Lyceum Ogolnoksztalcacego.

0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Polen betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 13:19 - Sist endret 21. jan. 2019 13:20