Polen - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Polen

Videregående skole etter 2005

Fag som er godkjent for deg som fullførte videregående skole etter 2005:

For å dekke spesielle opptakskrav må faget:

- stå på Swiadectwo Dojrzałości med nivå og/eller

- være oppført som fordypningsfag på Swiadectwo Ukonczenia

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

matematikk, basic level, poziom podstawowy

Fysikk 1

fysikk, basic level, poziom podstawowy
Kjemi 1 kjemi, basic level, poziom podstawowy
Biologi 1 biologi, basic level, poziom podstawowy
Matematikk R1 og Matematikk R2

matematikk, extended level, poziom rozszerzony 

Fysikk 1 og Fysikk 2 fysikk, extended level, poziom rozszerzony
Kjemi 1 og Kjemi 2 kjemi, extended level, poziom rozszerzony
Biologi 1 og Biologi 2 biologi, extended level, poziom rozszerzony

Videregående skole før 2005

Fag som er godkjent for deg som fullførte videregående skole før 2005:

 

 Allmenn profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

matematikk

Fysikk 1

fysikk

Kjemi 1

kjemi

Biologi 1

biologi

Matematikk - fysikk profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 og Matematikk R2

matematikk

Fysikk 1 og Fysikk 2

fysikk

Kjemi 1

kjemi

Biologi 1

biologi

Biologi - kjemi profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

matematikk

Fysikk 1

fysikk

Kjemi 1 og Kjemi 2

kjemi

Biologi 1 og Biologi 2

biologi

Humanistisk profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Fysikk 1

fysikk

Biologi 1

biologi

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke på lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

Krav til lærerutdanningen for deg som har avsluttet videregående skole etter 2005

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk på avgangsvitnemålet med minst karakteren Dobry eller
 • matematikk på basic level, poziom podstawowy på Swiadectwo Dojrzałości med karakteren 30 eller bedre

Hvis du har matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Dostateczny , vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Dostateczny eller
 • matematikk på basic level, poziom podstawowy på Swiadectwo Dojrzałości med karakteren 30 eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Krav til lærerutdanningen for deg som har avsluttet videregående skole før 2005

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:

 • matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Dobry eller bedre eller
 • matematikk fra følgende profiler med karakteren Dopuszczajacy (1999-2004), Miezny (1991-1999), Dostateczny (før 1991) eller bedre - matematikk-fysikk, biologi-kjemi eller allmenn.

Hvis du har matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Dostateczny etter 1991 vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Dostateczny etter 1991, Dobry før 1991  eller bedre eller
 • matematikk fra følgende profiler med karakteren Dopuszczajacy (1999-2004), Miezny (1991-1999), Dostateczny (før 1991) eller bedre - matematikk-fysikk, biologi-kjemi eller allmenn.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2.

Hvis du har utdanning etter 2005, må du ha matematikk poziom rozszerzony på Swiadectwo Dojrzałości med karakteren 59 eller bedre for å bli kvalifisert for en ingeniørutdanning med dette kravet.

Hvis du har utdanning før 2005, må du ha matematikk fra matematikk-fysikk profil med gjennomsnittskarakteren Dobry eller bedre.

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i matematikk: Det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk på avgangsvitnemålet med karakteren Dostateczny etter 1991, Dobry før 1991  eller bedre eller
 • matematikk fra følgende profiler med karakteren Dopuszczajacy (1999-2004), Miezny (1991-1999), Dostateczny (før 1991) eller bedre - matematikk-fysikk, biologi-kjemi eller allmenn.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved ved OSLOMET må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Engelsk fordypning, poziom rozszerzony, på vitnemålet fra videregående skole etter 2005 Dobry
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 22. jan. 2013 13:19 - Sist endret 30. jan. 2019 16:38