Portugal - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Portugal.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Biologi 1

Biologi fra ciencias sociais e humanas

Biologi 1 og 2

Biologi fra ciencias e tecnologias

Fysikk 1

Fysikk fra ciencias sociais e humanas

Fysikk 1 og 2

Fysikk fra ciencias e tecnologias

Kjemi 1

Kjemi fra ciencias sociais e humanas

Kjemi 1 og 2

Kjemi fra ciencias e tecnologias

Matematikk R1

Matematikk fra ciencias sociais e humanas eller ciencias socioeconomicas
Matematikk R1 og R2

Matematikk fra ciencias e tecnologias

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke  lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • avsluttet videregående skole før 2004 og har faget matematikk med karakteren 15 eller bedre fra linjen Humanidades eller
 • avsluttet videregående skole før 2004 og har faget matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linjen Científico e natural, Artes eller Economico-social eller
 • avsluttet videregående skole mellom 2004 og 2007 og har faget matematikk med karakteren 15 eller bedre fra linjen Linguas e literaturas eller Artes visuais eller
 • avsluttet videregående skole mellom 2004 og 2007 og har faget matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linjen Ciencias e tecnologias, Ciencias socioeconomicas eller Ciencias socais e humanas eller
 • avsluttet videregående skole etter 2007 og har ett av fagene Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Matemática A eller Matemática B med karakteren 10 eller bedre.

Hvis du har matematikk fra linjen Humanidades (før 2004), Linguas e literaturas eller Artes visuais (mellom 2004 og 2007) med karakteren 13, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • avsluttet videregående skole før 2004 og har faget matematikk med karakteren 13 eller bedre fra linjen Humanidades eller
 • avsluttet videregående skole før 2004 og har faget matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linjen Científico e natural, Artes eller Economico-social eller
 • avsluttet videregående skole mellom 2004 og 2007 og har faget matematikk med karakteren 13 eller bedre fra linjen Linguas e literaturas eller Artes visuais eller
 • avsluttet videregående skole mellom 2004 og 2007 og har faget matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linjen Ciencias e tecnologias, Ciencias socioeconomicas eller Ciencias socais e humanas eller
 • avsluttet videregående skole etter 2007 og har ett av fagene Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Matemática A eller Matemática B med karakteren 10 eller bedre.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha matematikk fra ciencias e tecnologias med gjennomsnittskarakteren 15 eller bedre.

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i matematikk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • avsluttet videregående skole før 2004 og har faget matematikk med karakteren 13 eller bedre fra linjen Humanidades eller
 • avsluttet videregående skole før 2004 og har faget matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linjen Científico e natural, Artes eller Economico-social eller
 • avsluttet videregående skole mellom 2004 og 2007 og har faget matematikk med karakteren 13 eller bedre fra linjen Linguas e literaturas eller Artes visuais eller
 • avsluttet videregående skole mellom 2004 og 2007 og har faget matematikk med karakteren 10 eller bedre fra linjen Ciencias e tecnologias, Ciencias socioeconomicas eller Ciencias socais e humanas eller
 • avsluttet videregående skole etter 2007 og har ett av fagene Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Matemática A eller Matemática B med karakteren 10 eller bedre.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMET må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 22. jan. 2013 14:24 - Sist endret 31. jan. 2019 13:02