Qatar - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Qatar.

Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate).

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra Science Track

Matematikk (Advanced Level) på Qatar Senior School Certificate

Fysikk 1

Fysikk på vitnemålet fra Science Track

Fysikk (Advanced Level) på Qatar Senior School Certificate

Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet fra Science Track

Kjemi (Advanced Level) på Qatar Senior School Certificate

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Qatar hvis du:

  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning hvis du:

  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Qatar.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 29. jan. 2020 10:40 - Sist endret 6. jan. 2021 14:45