Romania - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra Romania, må du regne om gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole og snittkarakteren fra eksamenene dine etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra årskarakterene dine regner du om etter tabell A, og eksamenssnittet regner du om etter tabell B. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke formelen vår i tabell C.

Tabell A: Årsgjennomsnitt

For å regne ut poengsummen din tar du de 3 utregnede gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole. Du vil da få 3 delkarakterer. Tallene summerer du og deler på 3. Dette er den rumenske karakteren du skal bruke i omregningstabellen under.

Romania 5-10
Romania Norge Romania Norge Romania Norge Romania Norge
5-6,07 2,00 7,51-7,52 3,64 8,48-8,49 4,15 9,35-9,36 4,76
6,08-6,28 2,68 7,53-7,65 3,66 8,50 4,19 9,37-9,42 4,79
6,29-6,40 2,81 7,66-7,67 3,68 8,51-8,52 4,21 9,43 4,81
6,41-6,56 2,90 7,68-7,71 3,72 8,53-8,60 4,23 9,44-9,45 4,83
6,57-6,64 2,96 7,72-7,78 3,75 8,61-8,63 4,25 9,46-9,48 4,86
6,65-6,72 3,04 7,79-7,82 3,79 8,64-8,71 4,27 9,49-9,50 4,88
6,73-6,74 3,08 7,83-7,84 3,81 8,72-8,78 4,31 9,51-9,52 4,95
6,75-6,85 3,13 7,85-7,99 3,83 8,79-8,81 4,33 9,53 4,96
6,86-6,94 3,18 8,00-8,03 3,86 8,82-8,83 4,35 9,54-9,55 4,99
6,95-6,98 3,22 8,04 3,88 8,84-8,85 4,37 9,56 5,04
6,99-7,03 3,26 8,05-8,09 3,90 8,86-8,88 4,41 9,57-9,60 5,08
7,04-7,06 3,29 8,10-8,12 3,92 8,89 4,5 9,61-9,63 5,11
7,07-7,09 3,33 8,13 3,94 8,90 4,47 9,64-9,66 5,15
7,10-7,14 3,36 8,14-8,15 3,96 8,91-8,98 4,50 9,67-9,69 5,19
7,15-7,19 3,39 8,16-8,27 3,97 8,99-9,07 4,52 9,70-9,74 5,23
7,20-7,21 3,42 8,28 3,98 9,08-9,16 4,56 9,75-9,76 5,32
7,22-7,30 3,46 8,29 4,04 9,17-9,22 4,58 9,77-9,82 5,38
7,31-7,34 3,48 8,30-8,35 4,05 9,23 4,60 9,83-9,94 5,44
7,35 3,50 8,36 4,08 9,24 4,62 9,95 5,50
7,36-7,39 3,54 8,37-8,38 4,09 9,25-9,28 4,67 9,96 5,60
7,40-7,46 3,56 8,39 4,12 9,29-9,33 4,69 9,97-10 6,00
7,47-7,50 3,58 8,40-8,47 4,13 9,34 4,74    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Romania som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Tabell B: Eksamensgjennomsnitt

Deretter regner du om det ferdig utregnede eksamensnittet ditt. Dette gjør du i tabellen under. Den omregnede karakteren regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell A ved å bruke formelen i tabell C. 

Romania Norge Romania Norge Romania Norge Romania Norge
6,0 - 6,02 2,04 6,90 - 6,93 3,70 8,01 - 8,04 4,24 9,0 - 9,04 4,80
6,03 - 6,05 2,67 6,94 - 6,96 3,72 8,05 - 8,08 4,26 9,05 - 9,09 4,83
6,06 - 6,09 2,79 6,97 - 7,0 3,75 8,09 - 8,11 4,28 9,10 - 9,13 4,86
6,10 - 6,12 2,88 7,01 - 7,04 3,77 8,12 - 8,15 4,30 9,14 - 9,18 4,88
6,13 - 6,16 2,96 7,05 - 7,08 3,79 8,16 - 8,19 4,32 9,19 - 9,22 4,92
6,17 - 6,19 3,01 7,09 - 7,13 3,82 8,20 - 8,23 4,34 9,23 - 9,27 4,95
6,20 - 6,23 3,08 7,14 - 7,17 3,84 8,24 - 8,27 4,36 9,28 - 9,31 4,96
6,24 - 6,26 3,13 7,18 - 7,22 3,86 8,28 - 8,31 4,38 9,32 - 9,36 4,98
6,27 - 6,30 3,17 7,23 - 7,26 3,88 8,32 - 8,34 4,40 9,37 - 9,40 5,04
6,31 - 6,33 3,21 7,27 - 7,30 3,90 8,35 - 8,38 4,42 9,41 - 9,45 5,07
6,34 - 6,37 3,25 7,31 - 7,35 3,92 8,39 - 8,42 4,44 9,46 - 9,49 5,10
6,38 - 6,40 3,,29 7,36 - 7,39 3,95 8,43 - 8,46 4,46 9,50 - 9,54 5,14
6,41 - 6,44 3,32 7,40 - 7,43 3,96 8,47 - 8,50 4,48 9,55 - 9,59 5,17
6,45 - 6,47 3,35 7,44 - 7,48 3,97 8,51 - 8,53 4,49 9,60 - 9,63 5,21
6,48 - 6,51 3,38 7,49 - 7,52 3,98 8,54 - 8,57 4,53 9,64 - 9,68 5,25
6,52 - 6,54 3,42 7,53 - 7,56 4,01 8,58 - 8,61 4,55 9,69 - 9,72 5,30
6,55 - 6,58 3,45 7,57 - 7,61 4,04 8,62 - 8,65 4,58 9,73 - 9,77 5,35
6,59 - 6,61 3,48 7,62 - 7,65 4,07 8,66 - 8,69 4,60 9,78 - 9,81 5,40
6,62 - 6,65 3,50 7,66 - 7,70 4,08 8,70 - 8,73 4,62 9,82 - 9,86 5,46
6,66 - 6,68 3,53 7,71 - 7,74 4,10 8,74 - 8,76 4,64 9,87 - 9,90 5,54
6,69 - 6,72 3,56 7,75 - 7,78 4,13 8,77 - 8,80 4,67 9,91 - 9,95 5,62
6,73 - 6,75 3,58 7,79 - 7,83 4,14 8,81 - 8,84 4,68 9,96 - 9,99 5,74
6,76 - 6,79 3,61 7,84 - 7,87 4,16 8,85 - 8,88 4,71 10 6
6,80 - 6,82 3,63 7,88 - 7,91 4,18 8,89 - 8,92 4,74    
6,83 - 6,86 3,65 7,92 - 7,96 4,20 8,93 - 8,95 4,76    
6,87 - 6,89 3,68 7,97 - 8,0 4,22 8,96 - 8,99 4,79    

Omregningstabellen for eksamenskarakterer er basert på offisiell statistikk fra CNRED - National Center for Recognition and Equivalence of Diplomas.

Tabell C: Formel for å regne inn eksamenskarakter

Når du har regnet om eksamensgjennomsnittet fra Romania til en norsk karakter, regner du den inn i gjennomsnittet ditt fra tabell A ved hjelp av formelen under.  Eksamenssnittet regnes inn som et nytt fag.

Formel for å regne inn eksamen

{[(3 x bg) + e1] : 4} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1 = eksamenskarakter omregnet til norsk

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.  Du får ikke poeng for rumensk eller lokale språk tatt på videregående skole i Romania. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Minst 340 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2 Minst 505 skoletimer matematikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Fysikk 1 Minst 225 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Minst 395 skoletimer fysikk i løpet av de 3 siste årene på videregående 1,5
Kjemi 1 Minst 225 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Minst 395 skoletimer kjemi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Biologi 1  Minst 225 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Minst 395 skoletimer biologi i løpet av de 3 siste årene på videregående 1
Fremmedspråk Minst 170 skoletimer i et tredje fremmedspråk i løpet av de 3 siste årene på videregående 0,5

For at vi skal kunne vurdere om du får språk- eller realfagspoeng, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt til sammen i hvert fag de tre siste årene av videregående. En skoletime i Romania varer normalt i 50 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

  •  

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Romania betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Alle søkere konkurrerer i den ordinære kvoten. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 14:50 - Sist endret 24. nov. 2022 10:37