Romania - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra Romania, må du regne om gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole og snittkarakteren fra eksamenene dine etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra årskarakterene dine regner du om etter tabell A, og eksamenssnittet regner du om etter tabell B. Til slutt regner du inn de nasjonale eksamenene ved å bruke formelen vår i tabell C.

Tabell A: Årsgjennomsnitt

For å regne ut poengsummen din tar du de 3 utregnede gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole. Du vil da få 3 delkarakterer. Tallene summerer du og deler på 3. Dette er den rumenske karakteren du skal bruke i omregningstabellen under.

Romania Norge Romania Norge Romania Norge Romania Norge
5,00-5,09 2,00 6,30-6,39 3,04 7,60-7,69 4,08 8,90-8,99 5,12
5,10-5,19 2,08 6,40-6,49 3,12 7,70-7,79 4,16

9,00-9,09

5,20
5,20-5,29 2,16 6,50-6,59 3,20 7,80-7,89 4,24 9,10-9,19 5,28
5,30-5,39 2,24 6,60-6,69 3,28 7,90-7,99 4,32 9,20-9,29 5,36
5,40-5,49 2,32 6,70-6,79 3,36 8,00-8,09 4,40 9,30-9,39 5,44
5,50-5,59 2,40 6,80-6,89 3,44 8,10-8,19 4,48 9,40-9,49 5,52
5,60-5,69 2,48 6,90-6,99 3,52 8,20-8,29 4,56 9,50-9,59 5,60
5,70-5,79 2,56 7,00-7,09 3,60 8,30-8,39 4,64 9,60-9,69 5,68
5,80-5,89 2,64 7,10-7,19 3,68 8,40-8,49 4,72 9,70-9,79 5,76
5,90-5,99 2,72 7,20-7,29 3,76

8,50-8,59

4,80 9,80-9,89 5,84
6,00-6,09 2,80 7,30-7,39 3,84 8,60-8,69 4,88 9,90-9,99 5,92
6,10-6,19 2,88 7,40-7,49 3,92 8,70-8,79 4,96 10,00 6,00
6,20-6,29 2,96 7,50-7,59 4,00 8,80-8,89 5,04    

Tabell B: Eksamensgjennomsnitt

Deretter regner du om det ferdig utregnede eksamensnittet ditt. Dette gjør du i tabellen under. Den omregnede karakteren regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabell A ved å bruke formelen i tabell C. 

Romania

Norge

Romania

Norge

Romania

Norge

Romania

Norge

6,00-6,02

2,00

6,90-6,92

3,60

7,88-7,91

4,13

8,79-8,81

4,64

6,03-6,06

2,65

6,93-6,96

3,62

7,92-7,94

4,15

8,82-8,85

4,67

6,07-6,09

2,78

6,97-7,00

3,64

7,95-7,98

4,17

8,86-8,89

4,68

6,10-6,13

2,87

7,01-7,03

3,67

7,99-8,02

4,19

8,90-8,92

4,71

6,14-6,17

2,93

7,04-7,07

3,68

8,03-8,05

4,21

8,93-8,96

4,74

6,18-6,20

3,00

7,08-7,11

3,71

8,06-8,09

4,22

8,97-9,00

4,76

6,21-6,24

3,04

7,12-7,14

3,72

8,10-8,13

4,24

9,01-9,06

4,79

6,25-6,27

3,08

7,15-7,18

3,75

8,14-8,16

4,26

9,07-9,12

4,82

6,28-6,31

3,13

7,19-7,22

3,77

8,17-8,20

4,28

9,13-9,18

4,85

6,32-6,35

3,17

7,23-7,25

3,79

8,21-8,23

4,30

9,19-9,23

4,88

6,36-6,38

3,20

7,26-7,29

3,81

8,24-8,27

4,32

9,24-9,29

4,91

6,39-6,42

3,23

7,30-7,33

3,83

8,28-8,31

4,34

9,30-9,35

4,93

6,43-6,45

3,27

7,34-7,36

3,85

8,32-8,34

4,36

9,36-9,41

4,96

6,46-6,49

3,30

7,37-7,40

3,87

8,35-8,38

4,38

9,42-9,47

5,00

6,50-6,53

3,32

7,41-7,43

3,88

8,39-8,42

4,40

9,48-9,53

5,04

6,54-6,56

3,36

7,44-7,47

3,91

8,43-8,45

4,42

9,54-9,58

5,08

6,57-6,60

3,38

7,48-7,51

3,92

8,46-8,49

4,44

9,59-9,64

5,13

6,61-6,64

3,41

7,52-7,54

3,95

8,50-8,52

4,46

9,65-9,70

5,18

6,65-6,67

3,43

7,55-7,58

3,96

8,53-8,56

4,48

9,71-9,76

5,24

6,68-6,71

3,46

7,59-7,62

3,97

8,57-8,60

4,50

9,77-9,82

5,30

6,72-6,74

3,48

7,63-7,69

4,00

8,61-8,63

4,52

9,83-9,88

5,38

6,75-6,78

3,50

7,70-7,76

4,04

8,64-8,67

4,55

9,89-9,93

5,46

6,79-6,82

3,54

7,77-7,80

4,08

8,68-8,71

4,57

9,94-9,99

5,58

6,83-6,85

3,56

7,81-7,84

4,09

8,72-8,74

4,59

10,00

6,00

6,86-6,89

3,58

7,85-7,87

4,12

8,75-8,78

4,62

 

 

Omregningstabellen for eksamenskarakterer er basert på offisiell statistikk fra Romanias myndigheter

Tabell C: Formel for å regne inn eksamenskarakter

Når du har regnet om eksamensgjennomsnittet fra Romania til en norsk karakter, regner du den inn i gjennomsnittet ditt fra tabell A ved hjelp av formelen under.  Eksamenssnittet regnes inn som et nytt fag.

Formel for å regne inn eksamen

{[(3 x bg) + e1] : 4} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1 = eksamenskarakter omregnet til norsk

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Fp = foreløpig karakterpoengsum

  • C = din norskkarakter

  • 11 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din Romania videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for rumensk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Realfagspoeng

Matematikk/informatikklinje fra 2003

Fag som gir realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og matematikk R2

matematikk de 3 siste årene

1,5 poeng

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Informasjonsteknologi 1 og 2

informatikk de 3 siste årene

1,0 poeng

 

Naturfaglig linje fra 2003

Fag som gir realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

matematikk de 3 siste årene 0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Kjemi 1

kjemi de 3 siste årene

0,5 poeng

Biologi 1 

biologi de 3 siste årene

0,5 poeng

Informasjonsteknologi 1

informatikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Utdanning tatt før 2003 kan gi realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Språkpoeng

Linjer fra 2003: Humanistisk linje, samfunnsvitenskapliglinje, matematikk/informatikklinje og naturfaglig linje

Fag som gir språkpoengpoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Fremmedspråk, programfag

1. fremmedspråk de 3 siste årene på videregående, eller eksamen i språket

0,5 poeng

Fremmedspråk, programfag

2. fremmedspråk de 3 siste årene på videregående, eller eksamen i språket

0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse langt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Romania betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Alle søkere konkurrerer i den ordinære kvoten. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 14:50 - Sist endret 24. jan. 2019 16:39