Romania - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Romania.

Matematikk/informatikklinje fra 2003

Matematikk/informatikklinje fra 2003

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 og matematikk R2

matematikk de 3 siste årene

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

Informasjonsteknologi 1 og 2

informatikk de 3 siste årene

Naturfaglig linje fra 2003

 Naturfaglig linje fra 2003

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

matematikk de 3 siste årene

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

Kjemi 1

kjemi de 3 siste årene

Biologi 1

biologi de 3 siste årene

Informasjonsteknologi 1

informatikk de 3 siste årene

Utdanning tatt før 2003 kan dekke spesielle opptakskrav. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke  lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:

Etter 2003:

 • Matematikk de 3 siste årene fra matematikk-/informatikklinje og naturfaglinje med karakteren 5,00 eller bedre. 
 • Matematikk de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 7,50 eller bedre. Dersom du har eksamen i matematikk på vitnemålet ditt, blir denne karakteren også regnet med i snittet.

Før 2003:

 • Matematikk de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 7,50 eller bedre. Dersom du har eksamen i matematikk på vitnemålet ditt, blir denne karakteren også regnet med i snittet.

Hvis du har matematikk med gjennomsnittskarakteren 6,30, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har: 

Etter 2003:

 • Matematikk de 3 siste årene fra matematikk-/informatikklinje og naturfaglinje med karakteren 5,00 eller bedre. 
 • Matematikk de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 6,30 eller bedre. Dersom du har eksamen i matematikk på vitnemålet ditt, blir denne karakteren også regnet med i snittet.

Før 2003:

 • Matematikk de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 6,30 eller bedre. Dersom du har eksamen i matematikk på vitnemålet ditt, blir denne karakteren også regnet med i snittet.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha karakteren 7,50 eller bedre i matte det siste året fra Matematikk-/informatikklinja etter 2003. Dersom du også har eksamen i matematikk, må du ha minst karakteren 7,50 i gjennomsnitt av standpunkt og eksamen.

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i matematikk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:

Etter 2003:

 • Matematikk de 3 siste årene fra matematikk-/informatikklinje og naturfaglinje med karakteren 5,00 eller bedre. 
 • Matematikk de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 6,30 eller bedre. Dersom du har eksamen i matematikk på vitnemålet ditt, blir denne karakteren også regnet med i snittet.

Før 2003:

 • Matematikk de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 6,30 eller bedre. Dersom du har eksamen i matematikk på vitnemålet ditt, blir denne karakteren også regnet med i snittet.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMETmå du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

Fra og med 2010: DdB med engelskeksamen med minst B1-nivå på alle fem delprøver

Fra og med 2000: DdB med engelskeksamen på minst B1-nivå

7,5 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80
Publisert 22. jan. 2013 14:50 - Sist endret 30. jan. 2019 16:38