Russland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt fra Russland. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Russland Norge Russland Norge Russland  Norge Russland Norge
3,00-3,21 2,00 4,06-4,09 3,54 4,37-4,39 4,00 4,72-4,73 4,52
3,22-3,32 2,67 4,10 3,56 4,40-4,41 4,04 4,74 4,54
3,33-3,37 2,80 4,11 3,58 4,42 4,07 4,75 4,58
3,38-3,46 2,88 4,12 3,61 4,43-4,46 4,09 4,76 4,60
3,47-3,51 2,96 4,13-4,14 3,63 4,47-4,49 4,16 4,77-4,78 4,63
3,52-3,58 3,00 4,15-4,16 3,65 4,50-4,51 4,20 4,79-4,80 4,64
3,59-3,63 3,07 4,17-4,18 3,69 4,52 4,24 4,81 4,67
3,64-3,68 3,11 4,19-4,20 3,74 4,53-4,54 4,26 4,82 4,69
3,69-3,70 3,15 4,21-4,22 3,78 4,55-4,56 4,28 4,83-4,86 4,72
3,71-3,75 3,19 4,23 3,80 4,57-4,58 4,30 4,87 4,76
3,76-3,79 3,23 4,24-4,25 3,82 4,59 4,33 4,88 4,79
3,80-3,81 3,26 4,26-4,27 3,84 4,60-4,61 4,36 4,89 4,82
3,82-3,83 3,29 4,28 3,86 4,62 4,38 4,90-4,92 4,85
3,84-3,87 3,32 4,29 3,88 4,63-4,64 4,40 4,93 4,91
3,88-3,89 3,36 4,30 3,92 4,65-4,66 4,42 4,94-4,95 4,96
3,90-3,94 3,41 4,31-4,32 3,93 4,67-4,68 4,44 4,96-4,99 5,00
3,95-4,04 3,48 4,33-4,34 3,96 4,69 4,47 5,00 5,25
4,05 3,52 4,35-4,36 3,97 4,70-4,71 4,50    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Russland som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din russiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for opptaket i 2018. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller russisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Språk- og realfagspoeng for deg som har attestat fra 2006 eller senere

Fag som gir språk - og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk

0,5

Fysikk 1 Fysikk, profil

0,5

Kjemi 1 Kjemi, profil

0,5

Biologi 1

Biologi, profil

0,5

Informasjonsteknologi 1

 

Computer science, profil 0,5

Fremmedspråk, programfag, 140 timer

Språk, basic 0,5
Fremmedspråk, programfag, nivå III Språk, profil

1,0

 

Du må dokumentere hvilken profil du har hatt på videregående skole, og hvilke fag du har hatt som profilfag, for at du skal få språk- og realfagspoengene. Dette dokumenterer du med en bekreftelse fra skolen. Du trenger ikke å dokumentere profil for å dekke matematikk R1.

Språk- og realfagspoeng for deg som har attestat fra 2005 eller tidligere

Fag som gir språk - og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

To av fagene matematikk, algebra og geometri

0,5

Søkere med utdanning fra Gymnas eller Lyceum fra 2005 eller tidligere, kan få godkjent fag som gir språk- og realfagspoeng, i tillegg til matematikk R1. Det vil gjøres en individuell vurdering av hvilke fag som er godkjent. Hvilke fag du hadde fordypning i, og antall timer i fagene, må dokumenteres med bekreftelse fra skolen.

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Russland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 14. jan. 2013 10:52 - Sist endret 13. feb. 2018 17:42