Russland - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din russiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter 

x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av samtlige fag på vitnemålet ditt fra Russland. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Russland Norge Russland Norge Russland  Norge Russland Norge
3,00-3,21 2,00 4,06-4,09 3,54 4,37-4,39 4,00 4,72-4,73 4,52
3,22-3,32 2,67 4,10 3,56 4,40-4,41 4,04 4,74 4,54
3,33-3,37 2,80 4,11 3,58 4,42 4,07 4,75 4,58
3,38-3,46 2,88 4,12 3,61 4,43-4,46 4,09 4,76 4,60
3,47-3,51 2,96 4,13-4,14 3,63 4,47-4,49 4,16 4,77-4,78 4,63
3,52-3,58 3,00 4,15-4,16 3,65 4,50-4,51 4,20 4,79-4,80 4,64
3,59-3,63 3,07 4,17-4,18 3,69 4,52 4,24 4,81 4,67
3,64-3,68 3,11 4,19-4,20 3,74 4,53-4,54 4,26 4,82 4,69
3,69-3,70 3,15 4,21-4,22 3,78 4,55-4,56 4,28 4,83-4,86 4,72
3,71-3,75 3,19 4,23 3,80 4,57-4,58 4,30 4,87 4,76
3,76-3,79 3,23 4,24-4,25 3,82 4,59 4,33 4,88 4,79
3,80-3,81 3,26 4,26-4,27 3,84 4,60-4,61 4,36 4,89 4,82
3,82-3,83 3,29 4,28 3,86 4,62 4,38 4,90-4,92 4,85
3,84-3,87 3,32 4,29 3,88 4,63-4,64 4,40 4,93 4,91
3,88-3,89 3,36 4,30 3,92 4,65-4,66 4,42 4,94-4,95 4,96
3,90-3,94 3,41 4,31-4,32 3,93 4,67-4,68 4,44 4,96-4,99 5,00
3,95-4,04 3,48 4,33-4,34 3,96 4,69 4,47 5,00 5,25
4,05 3,52 4,35-4,36 3,97 4,70-4,71 4,50    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Russland som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Karakterer i norsk

Omregning av karakter i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for russisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Russland. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tabellen gjelder for søkere med 11-årig grunn- og videregående skole. Søkere med 10-årig skolegang må dekke samme antall timer i år 10.

Fag som gir språk - og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Til sammen minst 380 skoletimer matematikk i år 10 og 11

0,5

Fysikk 1 Til sammen minst 250 skoletimer fysikk i år 10 og 11

0,5

Kjemi 1 Til sammen minst 250 skoletimer kjemi i år 10 og 11

0,5

Biologi 1 Til sammen minst 250 skoletimer biologi i år 10 og 11 0,5

Informasjonsteknologi 1

 

Til sammen minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i år 10 og 11 0,5

Fremmedspråk, programfag, 140 timer

Til sammen minst 190 skoletimer et tredje fremmedspråk i år 10 og 11

0,5

For at vi skal kunne vurdere om du får språk- eller realfagspoeng, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10 og 11 på videregående skole, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Russland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 10:52 - Sist endret 28. mars 2020 17:51