Russland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Russland. 

Tabellen gjelder for søkere med 11-årig grunn- og videregående skole. Søkere med 10-årig skolegang må dekke samme antall timer i år 10.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Til sammen minst 375 skoletimer matematikk i år 10 og 11

Fysikk 1

Til sammen minst 250 skoletimer fysikk i år 10 og 11

Kjemi 1

Til sammen minst 250 skoletimer kjemi i år 10 og 11

Biologi 1

Til sammen minst 250 skoletimer biologi i år 10 og 11

Informasjonsteknologi 1

Til sammen minst 190 skoletimer informasjonsteknologi/computer science i år 10 og 11

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med den videregående utdanningen din, må du dokumentere hvor mange skoletimer du har hatt i hvert fag i år 10 og 11, og hvor mange uker skoleåret varer. En skoletime varer normalt i 45 minutter. Hvis du har hatt undervisning i klokketimer (60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen som du får fra skolen. 

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med russisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt av alle matematikkfagene på attestatet ditt fra videregående, eller
  • har minst karakteren 4 i matematikk dersom du bare har ett matematikkfag på attestatet ditt fra videregående, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din russiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med russisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst karakteren 4 i snitt av alle matematikkfagene på attestatet ditt fra videregående, eller
  • har minst karakteren 4 i matematikk dersom du bare har ett matematikkfag på attestatet ditt fra videregående, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din russiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan normalt ikke dekkes med videregående utdanning fra Russland, men vi gjør en vurdering av utdanningen din hvis du laster opp en offisiell oversikt over hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene på videregående skole i søknaden din.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 18. jan. 2013 11:15 - Sist endret 15. jan. 2021 15:34