Rwanda - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning fra Rwanda. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Omregningstabellen gjelder for deg som har vitnemål fra videregående skole med karakterskalaen 50-100, der 50 er laveste ståkarakter og 100 er toppkarakter.

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Rwanda Norge Rwanda Norge Rwanda Norge Rwanda Norge
 50  2,00  63  3,04  76  4,08  89  5,12
 51  2,08  64  3,12  77  4,16  90  5,20
 52  2,16  65  3,20  78  4,24  91  5,28
 53  2,24  66  3,28  79  4,32  92  5,36
 54  2,32  67  3,36  80  4,40  93  5,44
 55  2,40  68  3,44  81  4,48  94  5,52
 56  2,48  69  3,52  82  4,56  95  5,60
 57  2,56  70  3,60  83  4,64  96  5,68
 58  2,64  71  3,68  84  4,72  97  5,76
 59  2,72  72  3,76  85  4,80  98  5,84
 60  2,80  73  3,84  86  4,88  99  5,92
 61  2,88  74  3,92  87  4,96  100  6,00
 62  2,96  75  4,00  88  5,04    

Tallene i Rwanda-kolonnen i tabellen over dekker desimalene 00 til 99, dvs. at karakteren 50 omfatter alle gjennomsnitt fra 50,00 til 50,99 osv.

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Andre karakterskalaer i videregående skole

Har du vitnemål med en annen karakterskala enn 50-100, får du en lineær omregning av karaktergjennomsnittet ditt. 

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk, fransk, kinyarwanda eller lokale språk tatt i videregående skole i Rwanda.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Biologi 1

Biologi på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014) 0,5

Fysikk 1

Fysikk på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014) 0,5

Kjemi 1

Kjemi på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014) 0,5

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014)

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Rwanda betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 25. jan. 2013 12:58 - Sist endret 8. des. 2021 15:11