Rwanda - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Rwanda

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Biologi 1

Biologi på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014)

Fysikk 1

Matematikk på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014)

Kjemi 1

Kjemi på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014)
Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra naturfaglige linjer (fra og med 2014)

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Rwanda hvis du enten har:

  • Matematikk på avgangsvitnemålet med 63 % eller bedre (før 1994) eller C- (etter 1994) fra videregående skole.
  • Søkere med vitnemål fra og med 2014 dekker kravet med matematikk på avgangsvitnemålet fra en naturfaglig linje så lenge faget er bestått (D- eller bedre)

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Rwanda hvis du enten har:

  • Matematikk på avgangsvitnemålet med 75 % eller bedre (før 1994) eller C+ (etter 1994) fra videregående skole.
  • Søkere med vitnemål fra og med 2014 dekker kravet med matematikk på avgangsvitnemålet fra en naturfaglig linje så lenge faget er bestått (D- eller bedre).

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Rwanda.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 12:58 - Sist endret 6. jan. 2021 16:13