Saudi-Arabia - krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Ikon for universitet og høgskoler
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. Fra og med opptaket 2021 er det ikke lenger mulig å dekke kravet til norsk på denne måten.

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, er det bare mulig å dekke kravet i norsk med:

  • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon og gir saksbehandler tilgang til å verifisere testen der det er nødvendig.

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

  • Har en påbegynt eller fullført universitetsgrad i engelsk språk og litteratur, der engelsk har et omfang på minst 60 ECTS eller tilsvarende (1 års fulltidsstudier).

  • har fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad

Publisert 8. jan. 2020 13:45 - Sist endret 23. jan. 2020 10:14