Saudi-Arabia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskoler
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din saudiarabiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede prosentgjennomsnittet (General Accumulative Average) på General Secondary Education Certificate.

På eldre vitnemål der prosentgjennomsnittet ikke er regnet ut, må du først regne ut hvor mange prosent totalpoengene dine utgjør av poengene det er mulig å oppnå: (Total poengsum : total maks oppnåelige poengsum) x 100 = poengsum i prosent.

Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Saudi-Arabia Norge Saudi-Arabia Norge Saudi-Arabia Norge Saudi-Arabia Norge
50,00-58,64 2,66 82,98-83,38 3,66 92,93-93,00 4,21 96,52-96,74 4,74
58,65-65,61 2,78 83,39-83,89 3,68 93,01-93,17 4,23 96,75-96,96 4,76
65,62-67,06 2,87 83,90-84,36 3,70 93,18-93,59 4,25 96,97-97,14 4,78
67,07-68,24 2,95 84,37-85,50 3,72 93,60-93,74 4,27 97,15-97,30 4,82
68,25-70,83 2,97 85,51-85,91 3,74 93,75-93,95 4,28 97,31-97,47 4,84
70,84-71,25 3,06 85,92-86,03 3,76 93,96-94,03 4,31 97,48-97,60 4,87
71,26-73,15 3,11 86,04-86,31 3,78 94,04-94,20 4,32 97,61-97,86 4,91
73,16-73,66 3,15 86,32-86,70 3,80 94,21-94,38 4,35 97,87-98,06 4,92
73,67-74,47 3,19 86,71-86,83 3,82 94,39-94,46 4,37 98,07-98,14 4,95
74,48-74,76 3,23 86,84-87,34 3,85 94,47-94,55 4,38 98,15-98,45 4,98
74,77-74,92 3,26 87,35-87,65 3,87 94,56-94,71 4,41 98,46-98,72

5,03

74,93-75,71 3,29 87,66-88,00 3,88 94,72-94,77 4,42 98,73-98,89 5,07
75,72-76,12 3,32 88,01-88,25 3,91 94,78-94,95 4,45 98,90-99,03 5,11
76,13-76,41 3,35 88,26-88,68 3,92 94,96-95,10 4,47 99,04-99,15 5,15
76,42-77,37 3,38 88,69-89,28 3,95 95,11-95,23 4,49 99,16-99,28 5,19
77,38-78,26 3,41 89,29-89,90 3,98 95,24-95,40 4,51 99,29-99,35 5,24
78,27-78,61 3,44 89,91-90,40 4,03 95,41-95,49 4,53 99,36-99,51 5,30
78,62-79,53 3,47 90,41-90,78 4,06 95,50-95,70 4,55 99,52-99,55 5,36
79,54-79,92 3,49 90,79-90,94 4,07 95,71-95,85 4,57 99,56-99,64 5,43
79,93-80,78 3,51 90,95-91,31 4,10 95,86-95,97 4,60 99,65-99,95 5,51
80,79-81,00 3,54 91,32-91,72 4,12 95,98-96,08 4,62 99,96-99,98 5,64
81,01-81,44 3,57 91,73-92,32 4,13 96,09-96,25 4,64

99,99-100,00

6,00
81,45-82,30 3,59 92,33-92,53 4,15 96,26-96,28 4,67    
82,31-82,44 3,62 92,54-92,69 4,17 96,29-96,36 4,69    
82,45-82,97 3,63 92,70-92,92 4,19 96,37-96,51 4,71    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Saudi-Arabia som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge og Sverige.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for arabisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Saudi-Arabia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Eldre struktur med Annual System (før ca. 2014)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra Natural Science eller Technical Sciences Track

0,5

Fysikk 1 Fysikk på vitnemålet fra Natural Science Track 0,5
Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet fra Natural Science Track 0,5
Biologi 1 Biologi på vitnemålet fra Natural Science Track 0,5

Ny struktur med Semester/Credit System (fra ca. 2014)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk fra Science Track over 6 semestre

0,5

Fysikk 1 Fysikk fra Science Track over 4 semestre 0,5
Kjemi 1 Kjemi fra Science Track over 4 semestre 0,5
Biologi 1 Biologi fra Science Track over 3 semestre 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Saudi-Arabia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført 1 års høyere utdanning det det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 8. jan. 2020 11:30 - Sist endret 24. nov. 2022 10:29