Saudi-Arabia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskoler
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Saudi-Arabia.

Annual System (fram til ca. 2014)

Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemålet (General Secondary Education Certificate).

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk på vitnemålet fra Natural Science eller Technical Sciences Track

Fysikk 1

Fysikk på vitnemålet fra Natural Science Track

Kjemi 1 Kjemi på vitnemålet fra Natural Science Track
Biologi 1 Biologi på vitnemålet fra Natural Science Track

Semester/Credit System (fra og med ca. 2014)

Fagene må være bestått og framgå av avgangsvitnemålet ( General Secondary Education Certificate).

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematikk fra Science Track over 6 semestre

Fysikk 1

Fysikk fra Science Track over 4 semestre

Kjemi 1 Kjemi fra Science Track over 4 semestre
Biologi 1 Biologi fra Science Track over 3 semestre

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Saudi-Arabia hvis du har enten har:

Eldre system (Annual System):

  • bestått matematikk på vitnemålet fra Natural Sciences eller Technical Sciences Track eller
  • matematikk på vitnemålet fra andre linjer med karakter 71 eller bedre

Semester/Credit System:

  • Bestått matematikk fra Natural Sciences Track over 6 semestre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Saudi-Arabia hvis du har enten har:

Eldre system (Annual System):

  • bestått matematikk på vitnemålet fra Natural Sciences eller Technical Sciences Track eller
  • matematikk på vitnemålet fra andre linjer med karakter 90 eller bedre.

Semester/Credit System:

  • Bestått matematikk fra Natural Sciences Track over 6 semestre

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Saudi-Arabia.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 8. jan. 2020 11:27 - Sist endret 6. jan. 2021 15:40