Senegal - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Senegal.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Fysikk 1

Fysikk med karakteren 10 eller bedre fra linje S1, S2, C eller D på avgangsvitnemålet

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Senegal hvis du har matematikk på Relevé de notes du Baccalauréat med karakteren 12,5 eller bedre.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Senegal hvis du har matematikk på Relevé de notes du Baccalauréat med karakteren 15 eller bedre.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Senegal.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 25. jan. 2013 14:24 - Sist endret 6. jan. 2021 15:57