Serbia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din, tar du de 3 utregnede gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole samt det utregnede gjennomsnittet av eksamenskarakterene dine. Du vil da få 4 delkarakterer. Tallene summerer du og deler på 4. Dette er den serbiske karakteren du skal bruke i omregningen. Denne regner du om til norsk karakterer via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Dersom du ikke har et ferdig utregnet snitt, må du regne ut snittet av alle karakterene fra de 3 siste årene samt alle eksamenskarakterene på vitnemålet ditt. Dette er den serbiske karakteren du skal bruke i omregningen. Denne regner du om til norsk karakterer via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Serbia Norge Serbia Norge Serbia Norge Serbia Norge
2,00-2,38 2,00 3,47-3,49 3,52 4,00-4,07 3,96 4,64 4,52
2,39-2,47 2,80 3,50-3,54 3,54 4,08 3,97 4,65 4,54
2,48-2,53 2,92 3,55-3,57 3,56 4,09-4,13 4,00 4,66-4,67 4,56
2,54-2,57 3,00 3,58-3,59 3,58 4,14-4,19 4,04 4,68-4,69 4,58
2,58-2,64 3,07 3,60 3,61 4,20 4,07 4,70 4,60
2,65-2,72 3,11 3,61 3,62 4,21 4,08 4,71-4,75 4,63
2,73-2,75 3,15 3,62-3,64 3,68 4,22-4,33 4,11 4,76-4,77 4,64
2,76-2,85 3,19 3,65-3,66 3,69 4,34-4,35 4,13 4,78-4,79 4,65
2,86-2,87 3,23 3,67 3,71 4,36-4,39 4,19 4,80 4,72
2,88-2,97 3,26 3,68-3,69 3,74 4,40-4,42 4,20 4,81-4,83 4,74
2,98-3,10 3,29 3,70 3,76 4,43 4,25 4,84-4,85 4,77
3,11-3,17 3,32 3,71-3,78 3,78 4,44 4,32 4,86-4,87 4,79
3,18-3,24 3,36 3,79 3,80 4,45 4,33 4,88-4,91 4,81
3,25 3,38 3,80-3,85 3,82 4,46-4,52 4,36 4,92 4,88
3,26-3,33 3,41 3,86-3,91 3,84 4,53 4,38 4,93-4,94 4,90
3,34-3,39 3,44 3,92-3,94 3,86 4,54-4,58 4,40 4,95 4,93
3,40 3,46 3,95-3,97 3,92 4,59 4,42 4,96-4,97 4,96
3,41-3,46 3,48 3,98-3,99 3,93 4,60-4,63 4,48 4,98-4,99 5,00
            5,00 5,21

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Serbia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for serbisk tatt på videregående skole i Serbia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Allmennlinje

Allmennlinje (oпшти смер (opšti smer) / general secondary)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

matematikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå I

første fremmedspråk alle fire årene

0,5 poeng

Naturvitenskaplig-matematisk linje

Naturvitenskaplig-matematisk linje

(природно-математички (prirodno-matematički) / science-mathematics)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

matematikk de 3 siste årene

1,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

fysikk de 3 siste årene

1,5 poeng

Kjemi 1

kjemi de 3 siste årene

0,5 poeng

Biologi 1

biologi de 3 siste årene 0,5 poeng

Språklinje

Språklinje

(друштвено-језички смер (društveno-jezički smer / socio-linguistics)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Fremmedspråk nivå I, II og III

første fremmedspråk alle fire årene

1,5

Teknikerlinjer

Teknikerlinjer (tехничар (techničar) / technician)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

minimum 375 timer matematikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Fysikk 1

minimum 250 timer fysikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Kjemi 1

minimum 250 timer kjemi de 3 siste årene

0,5 poeng

Biologi 1

minimum 250 timer biologi de 3 siste årene 0,5 poeng

For at vi skal kunne vurdere om du får realfagspoeng med fullført teknikerlinje (fireårig, for eksempel farmasi, sykepleie eller økonomi), må du laste opp en offisiell timeoversikt fra skolen i søknaden din.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Serbia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 12. jan. 2013 12:58 - Sist endret 18. des. 2020 10:35