Serbia - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din, tar du de 3 utregnede gjennomsnittskarakterene dine fra de 3 siste årene på videregående skole samt det utregnede gjennomsnittet av eksamenskarakterene dine. Du vil da få 4 delkarakterer. Tallene summerer du og deler på 4. Dette er den serbiske karakteren du skal bruke i omregningen. Denne regner du om til norsk karakterer via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Dersom du ikke har et ferdig utregnet snitt, må du regne ut snittet av alle karakterene fra de 3 siste årene samt alle eksamenskarakterene på vitnemålet ditt. Dette er den serbiske karakteren du skal bruke i omregningen. Denne regner du om til norsk karakterer via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Serbia Norge Serbia Norge Serbia Norge Serbia Norge
2,00-2,38 2,00 3,47-3,49 3,52 4,00-4,07 3,96 4,64 4,52
2,39-2,47 2,80 3,50-3,54 3,54 4,08 3,97 4,65 4,54
2,48-2,53 2,92 3,55-3,57 3,56 4,09-4,13 4,00 4,66-4,67 4,56
2,54-2,57 3,00 3,58-3,59 3,58 4,14-4,19 4,04 4,68-4,69 4,58
2,58-2,64 3,07 3,60 3,61 4,20 4,07 4,70 4,60
2,65-2,72 3,11 3,61 3,62 4,21 4,08 4,71-4,75 4,63
2,73-2,75 3,15 3,62-3,64 3,68 4,22-4,33 4,11 4,76-4,77 4,64
2,76-2,85 3,19 3,65-3,66 3,69 4,34-4,35 4,13 4,78-4,79 4,65
2,86-2,87 3,23 3,67 3,71 4,36-4,39 4,19 4,80 4,72
2,88-2,97 3,26 3,68-3,69 3,74 4,40-4,42 4,20 4,81-4,83 4,74
2,98-3,10 3,29 3,70 3,76 4,43 4,25 4,84-4,85 4,77
3,11-3,17 3,32 3,71-3,78 3,78 4,44 4,32 4,86-4,87 4,79
3,18-3,24 3,36 3,79 3,80 4,45 4,33 4,88-4,91 4,81
3,25 3,38 3,80-3,85 3,82 4,46-4,52 4,36 4,92 4,88
3,26-3,33 3,41 3,86-3,91 3,84 4,53 4,38 4,93-4,94 4,90
3,34-3,39 3,44 3,92-3,94 3,86 4,54-4,58 4,40 4,95 4,93
3,40 3,46 3,95-3,97 3,92 4,59 4,42 4,96-4,97 4,96
3,41-3,46 3,48 3,98-3,99 3,93 4,60-4,63 4,48 4,98-4,99 5,00
            5,00 5,21

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Serbia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Følgende fag fra Serbia gir språk- og realfagspoeng.

Allmennlinje

Allmennlinje (oпшти смер (opšti smer) / general secondary)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

matematikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå I

første fremmedspråk alle fire årene

0,5 poeng

Naturvitenskaplig-matematisk linje

Naturvitenskaplig-matematisk linje

(природно-математички (prirodno-matematički) / science-mathematics)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

matematikk de 3 siste årene

1,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

fysikk de 3 siste årene

1,5 poeng

Kjemi 1

kjemi de 3 siste årene

0,5 poeng

Biologi 1

biologi de 3 siste årene 0,5 poeng

Språklinje

Språklinje

(друштвено-језички смер (društveno-jezički smer / socio-linguistics)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Fremmedspråk nivå I, II og III

første fremmedspråk alle fire årene

1,5

Teknikerlinjer

Teknikerlinjer (tехничар (techničar) / technician)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

minimum 380 timer matematikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Fysikk 1

minimum 250 timer fysikk de 3 siste årene

0,5 poeng

Kjemi 1

minimum 250 timer kjemi de 3 siste årene

0,5 poeng

Biologi 1

minimum 250 timer biologi de 3 siste årene 0,5 poeng

For at vi skal kunne vurdere om du får realfagspoeng med fullført teknikerlinje (fireårig, for eksempel farmasi, sykepleie eller økonomi), må du laste opp en offisiell timeoversikt fra skolen i søknaden din.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Serbia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 12. jan. 2013 12:58 - Sist endret 21. jan. 2019 15:27