Serbia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Serbia.

Allmennlinje

Allmennlinje (oпшти смер (opšti smer) / general secondary)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

matematikk de 3 siste årene

Fysikk 1

fysikk de 3 siste årene

Naturvitenskaplig-matematisk linje

Naturvitenskaplig-matematisk linje (природно-математички (prirodno-matematički) / science-mathematics)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og matematikk R2

matematikk de 3 siste årene

Fysikk 1 og Fysikk 2

fysikk de 3 siste årene

Kjemi 1

kjemi de 3 siste årene

Biologi 1

biologi de 3 siste årene

Teknikerlinjer

Teknikerlinjer (tехничар (tehničar) / technician)

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

minimum 375 timer matematikk de 3 siste årene

Fysikk 1

minimum 250 timer fysikk de 3 siste årene

Kjemi 1

minimum 250 timer kjemi de 3 siste årene

Biologi 1

minimum 250 timer biologi de 3 siste årene

For at vi skal kunne vurdere om du dekker spesielle opptakskrav med fullført teknikerlinje (fireårig, for eksempel farmasi, sykepleie eller økonomi), må du laste opp en offisiell timeoversikt fra skolen i søknaden din.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med serbiske videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 2,54 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din serbiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med serbiske videregående utdanning hvis du enten:

  • har matematikk 2 av de 3 siste årene med gjennomsnittskarakteren 4,09 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din serbiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med serbisk videregående utdanning hvis du har matematikk de 3 siste årene fra naturvitenskaplig-matematisk linje med gjennomsnittskarakteren 4,09 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

 

Publisert 18. jan. 2013 11:18 - Sist endret 7. jan. 2021 12:47