Sierra Leone – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Sierra Leone.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk fra General Certificate of Education Advanced level

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk fra General Certificate of Education Advanced level

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi fra General Certificate of Education Advanced level

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi fra General Certificate of Education Advanced level

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Sierra Leone hvis du enten:

  • har matematikk fra Senior Secondary School Certificate med karakteren D6 eller
  • har General Certificate of Education Ordinary Level med karakteren 6 eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Sierra Leone. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Sierra Leone hvis du enten:

  • har matematikk fra Senior Secondary School Certificate med karakteren C4
  • har General Certificate of Education Ordinary Level med karakteren 6
  • dekker kravet til Matematikk R1 med videregående utdanning fra Sierra Leone. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med videregående utdanning fra Sierra Leone.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med:

  • English Language på Senior School Certificate med karakteren C4 eller bedre eller 
  • English language på General Certificate of Education, Ordinary med karakteren 4 eller bedre eller
  • English på Advanced level med karakteren E eller bedre eller
  • en godkjent prøve eller test i engelsk.
Publisert 27. jan. 2013 16:29 - Sist endret 6. jan. 2021 10:01