Singpore - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell studiekompetanse, for eksempel Polytechnic diploma, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har

Norsk 393 timer

Er ikke godkjent

Historie 140 timer

Er ikke godkjent

Samfunnsfag 84 timer

Er ikke godkjent

Engelsk 140 timer

Er godkjent hvis du har engelsk på General Certificate of  Education Ordinary eller Advanced level

Matematikk 224 timer

Er godkjent hvis du har matematikk på General Certificate of  Education Ordinary eller Advanced level
Naturfag 140 timer

Er godkjent hvis du har science eller to av fagene fysikk, kjemi eller biologi på General Certificate of  Education Ordinary eller Advanced level 

Hvis du mangler 1 A-Level, må du ta faget norsk (393 timer) i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse.

Hvis du mangler 2 A-Levels, må du ta faget norsk (393 timer) i norsk videregående skole + 2 programfag (140+140 timer) for å få generell studiekompetanse. Programfagene må være fra program for studiespesialisering og kan være fra bare Vg2 eller fra Vg2 og Vg3.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 8. mars 2018 15:40 - Sist endret 18. jan. 2020 12:53