Singapore - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din. 

Du som har utdanning fra Singapore må laste opp:

  • Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary level examination og

  • Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced level examination

  • diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad

  • karakterutskrift fra universitetet

  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole

  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk

  • dokumentasjon på navneendring hvis du har skiftet navn

Slik dokumenterer du norsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

 

Publisert 8. mars 2018 15:40 - Sist endret 28. mars 2019 12:46