Singapore - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- eller realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Når du tar nye fag, får du uttelling for dette i den individuelle vurderingen.

 

 

 

Publisert 8. mars 2018 15:40 - Sist endret 18. jan. 2020 12:55