Singapore – poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Gjennomsnittskarakteren blir regnet på grunnlag av alle karakterene på vitnemålet General Certificate of Education Advanced level. Regn om alle bokstavkarakterene til en norsk karakter etter tabellen under. Legg sammen alle karakterene og del på antall karakterer. Denne summen ganger du med 10 og dette er gjennomsnittskarakteren din.

Singapore Norge
A 6,00
B 5,00
C 4,00
D 3,00
E 2,00

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4  språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics på GCE Advanced level

 

1,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics på Advanced level

1,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry på Advanced level

1,0 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biology på Advanced level

1,0 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Singapore betyr normert tid at du har fullført videregående skole (GCE Advanced level) i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 8. mars 2018 15:40 - Sist endret 13. nov. 2021 11:22