Singapore - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Singapore.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics på General Certificate of Education Advanced Level

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics på General Certificate of Education Advanced Level

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry på General Certificate of Education Advanced Level

Biologi 1 og Biologi 2

Biology på General Certificate of Education Advanced Level

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Singapore hvis du enten:

  • har matematikk på Ordinary level med karakteren B (4) eller bedre eller

  • matematikk på Advanced Level med karakteren E eller bedre eller

  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med videregående utdanning fra Singapore hvis du enten:

  • har matematikk på Ordinary level med karakteren B (3) eller bedre eller

  • matematikk på Advanced Level med karakteren E eller bedre eller

  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med videregående utdanning fra Singapore hvis du har Advanced level i matematikk med karakteren C eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med:

Publisert 8. mars 2018 15:40 - Sist endret 19. jan. 2021 17:45