Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole. Sluttet du på grunnskolen før 10. klasse og tok norsk på Globalskolen Norsk Nettskole eller andre nettskoler, dekker du ikke kravet til norsk.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Kravet til engelsk er dekket hvis du har English på General Certificate of Education Ordinary eller Advanced level.

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

 

Publisert 8. mars 2018 15:40 - Sist endret 14. mars 2018 13:36