Skottland - hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universiteter i Skottland, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Noen av disse fagene kan være dekket fra din tidligere utdanning. Samordna opptak kan vurdere hvilke fag du har dekket.

Studiekompetansefag

Er dekket hvis du har

Norsk 393 timer

Er ikke dekket

Historie 140 timer

Er ikke dekket

Samfunnsfag 84 timer

Er ikke dekket

Engelsk 140 timer Er dekket hvis du har engelsk på Standard Grade / Intermediate 2 / National 5 / Higher / Advanced higher
Matematikk 224 timer Er dekket hvis du har matematikk på Standard Grade /
Intermediate 2 / National 5 / Higher / Advanced Higher
Naturfag 140 timer

Er godkjent hvis du har to av fagene kjemi, fysikk eller biologi på Standard Grade / Intermediate 2 / National 5 / Higher / Advanced Higher 

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Samordna opptak kan vurdere hva du må gjøre for å få generell studiekompetanse.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

 

Publisert 4. feb. 2013 09:56 - Sist endret 5. des. 2022 11:54