Skottland - poengberegning

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Gjennomsnittskarakteren blir regnet på grunnlag av karakterene i alle fag på Highers eller Advanced Highers. Regn om alle bokstavkarakterene til en norsk karakter etter tabellen under. Legg sammen alle karakterene og del på antall karakterer. Denne summen ganger du med 10 og dette er gjennomsnittskarakteren din.

Skottland Norge
A 6,00
B 4,00
C 2,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for gælisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2 Mathematics Higher, CSYS eller Advanced Higher 1,5
Fysikk 1 og 2 Physics Higher, CSYS eller Advanced Higher 1,5
Kjemi 1 og 2 Chemistry Higher, CSYS eller Advanced Higher 1,0
Biologi 1 og 2 Biology Higher, CSYS eller Advanced Higher

1,0

Informasjons-
teknologi 1 og Informasjons-
teknologi 2
Computing Science, Higher, CSYS eller Advanced Higher 1,0

Fremmedspråk nivå III

Foreign Language, Higher, CSYS eller Advanced Higher  1,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Skottland betyr normert tid at du har fullført de siste årene av videregående skole i løpet av to sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 4. feb. 2013 09:56 - Sist endret 24. nov. 2022 10:25