Skottland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert av en saksbehandler. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen omregningstabeller for Skottland og derfor får du som har utdanning fra Skottland en individuell vurdering.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for gælisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics Intermediate 2

0,5

Matematikk R2 Mathematics Higher, CSYS eller Advanced Higher 1,5
Fysikk 1 Physics Intermediate 2

0,5

Fysikk 1 og 2 Physics Higher, CSYS eller Advanced Higher 1,5
Kjemi 1 Chemistry Intermediate 2

0,5

Kjemi 1 og 2 Chemistry Higher, CSYS eller Advanced Higher 1,0
Biologi 1 Biology Intermediate 2

0,5

Biologi 1 og 2 Biology Higher, CSYS eller Advanced Higher

1,0

Fremmedspråk nivå I

Foreign Language CSYS eller Advanced Higher  1,0

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Skottland betyr normert tid at du har fullført de siste årene av videregående skole i løpet av to sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 4. feb. 2013 09:56 - Sist endret 13. feb. 2018 17:07