Skottland – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Skottland.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics Higher, CSYS* eller Advanced Higher

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics Higher, CSYS* eller Advanced Higher

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry Higher, CSYS* eller Advanced Higher

Biologi 1 og Biologi 2

Biology Higher, CSYS* eller Advanced Higher

Informasjons-
teknologi 1 og Informasjons-
teknologi 2
Computing Science Higher, CSYS* eller Advanced Higher

* CSYS = Certificate of Sixth Year Study

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med skotsk videregående utdanning hvis du enten har:

  • matematikk på Standard grade med karakteren 3 eller bedre eller
  • matematikk Intermediate 2 med karakteren C eller bedre eller
  • matematikk Ordinary level med karakteren C / 3  eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med skotsk videregående utdanning hvis du enten har:

  • matematikk Standard grade med karakteren 2 eller bedre eller
  • matematikk Intermediate 2 med karakteren B eller bedre eller
  • matematikk Ordinary level med karakteren B / 2 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med skotsk videregående utdanning hvis du har matematikk, Higher, CSYS eller Advanced med karakteren B / 4 eller bedre.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med skotsk videregående utdanning hvis du har: 

 

Publisert 4. feb. 2013 09:56 - Sist endret 6. jan. 2021 18:44